Pieniądze są dla Szkoły

Wniosek do konkursu „Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie”

„Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie” to konkurs minigrantowy organizowany przez portal Działasz.pl prowadzony przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski, a jego główne założenie to aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia, np. szkoły lub społeczności lokalnej.

„Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie” wspiera inicjatywy, które odpowiadają na konkretną potrzebę lub problem, jaki uczniowie zauważają w swoim środowisku. Temat konkursu nie jest z góry narzucany, co daje szerokie możliwości wyboru zakresu działań i dostosowania ich do potrzeb składającej wniosek grupy projektowej.

Ważnym aspektem „Wkrętaka” jest fakt, iż przygotowanie projektu oraz jego późniejsza koordynacja oddana jest całkowicie w ręce młodych społeczników. Osoby dorosłe mogą wspierać realizację projektu, jednak obowiązek zrealizowania go zgodnie z założeniami leży całkowicie po stronie z młodych ludzi. Warto również podkreślić, iż zwycięzcy konkursu mogą liczyć na wsparcie koordynatorów projektów młodzieżowych z Fundacji CEO, którzy służą pomocą przez cały okres realizacji zwycięskich inicjatyw.

Jak dotąd „Wkrętak” doczekał się dwóch edycji, a autorzy i autorki najlepiej ocenionych wniosków w 2015 roku otrzymali do 800 złotych dofinansowania na realizację zgłoszonych pomysłów. Zostali także zaproszeni do Warszawy na dwudniowe warsztaty wprowadzające, których celem było dopracowanie zgłoszonych projektów i ustalenie ostatecznej wersji ich realizacji. Jednym z trzech zwycięskich wniosków ostatniej edycji konkursu był projekt „Książki naszych marzeń” przygotowany przez Aleksandrę Piróg, Gabrielę Paszkowską i Natalię Ciastoń – uczennice Publicznego Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku. Inicjatywa przygotowana do realizacji na terenie szkoły spełniła wszystkie wymagania formalne i merytoryczne i została wysoko oceniona przez jury konkursu. To właśnie ten zwycięski projekt zostanie wykorzystany jako wzór poprawnie wypełnionego wniosku.

Jak poprawnie przygotować wniosek? Kryteria formalne

Wszystkie wnioski zgłoszone do konkursu poddane zostają ocenie formalnej i merytorycznej. Poprawnie przygotowany wniosek, zgodny z wytycznymi organizatorów, gwarantuje nam uzyskanie większej ilości punktów, a co a tym idzie, zwiększenie szans na wygranie konkursu. Niezwykle istotne jest spełnienie wszystkich

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (9) 2016
Nauka zarządzania finansami… za fundusze krajowe

Pieniądze... Podobno szczęścia nie dają, ale każdy o nie zabiega. A gdy już je mamy, czy potrafimy racjonalnie zarządzać finansami? Nie zawsze, dlatego warto pomyśleć o realizacji projektu, dzięki któremu i my, nauczyciele, i nasi uczniowie zdobędą niezbędne podstawy wiedzy ekonomicznej. A gdyby tak jeszcze pozyskać na ten cel pieniądze...