Pieniądze są dla Szkoły

Piszemy wniosek na projekt „Z Fundacją PZU po lekcjach”

W ramach tego konkursu wspierane są inicjatywy, które uruchamiają ciekawe zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży w szkołach. Dotowane są projekty, które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standardy nauczania i rozwijają ich talenty. Fundacja PZU stawia przy tym na kreatywne i długofalowe rozwiązania. Na przykładzie projektu „Dzieci i młodzież rozwijają swoje skrzydła”, chcielibyśmy poprowadzić Państwa przez wniosek na zajęcia pozalekcyjne.

CO DOTUJE?

Dotowane są projekty oferujące dzieciom dodatkowe zajęcia, które rozbudzają w nich ciekawość świata, pasję i aktywność, a przy tym poprawiają standardy nauczania i rozwijają talenty uczniów. Fundacja PZU stawia przy tym na kreatywne i długofalowe rozwiązania. W tym konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, które przygotowały program dla szkół z miejscowości z liczbą mieszkańców mniejszą niż 30 tys. Nasz projekt nosił tytuł „Dzieci i młodzież rozwijają swoje skrzydła” i adresowany był do Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchym Lesie pod Poznaniem.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23  Strona 24  Strona 25

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

październik - listopad | 4 (22) 2018
Dzieciaki do Rakiet!

Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do tenisa, a nauczyciele wychowania fizycznego – profesjonalne szkolenie organizowane wraz z Polskim Związkiem Tenisowym. Nagrody z tej edycji trafią do 70 szkół. 60 zwycięzców zostanie wyłonionych dzięki głosom internautów, 10 zaś wybiorą organizatorzy konkursu, czyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas SA.

październik - listopad | 4 (22) 2018
Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 zł brutto z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na wyprawę badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy” oraz 3000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.