Pieniądze są dla Szkoły

Piszemy wniosek do programu Erasmus+. Mobilność kadry edukacji szkolnej

Pracująca w szkole germanistka chciałaby poszerzyć umiejętności metodyczne, a przy okazji odświeżyć znajomość żywego języka? Nauczyciel przyrody – lepiej poznać język angielski, aby móc swobodnie sięgać po anglojęzyczne publikacje dotyczące jego przedmiotu? Dyrektor chciałby przyjrzeć się sposobom zarządzania placówkami oświatowymi za granicą, aby wprowadzić przykłady dobrych praktyk w swojej szkole? Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, polonistka i historyk zamierzają prowadzić projekty edukacyjne przez platformę eTwinning, ale wcześniej chcieliby podszlifować język obcy? Świetnie! Właśnie dla nich jest akcja 1. w sektorze „Edukacja szkolna”.

Od czego zacząć?

Pierwszy krok to upewnienie się, czy nasza placówka może aplikować w sektorze „Edukacja szkolna”. Uprawnione do tego są:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe,
  • gimnazja,
  • szkoły średnie na poziomie drugiego stopnia (nie tylko licea, lecz także m.in. szkoły zawodowe, technika).

Kolejny – rejestracja placówki w bazie ECAS i portalu i systemie URF. Należy to zrobić, korzystając z instrukcji zamieszczonych na stronie www. erasmusplus.org.pl w zakładce „Jak złożyć wniosek”.

Po zarejestrowaniu placówki i otrzymaniu dla niej numeru PIC jesteśmy gotowi, by stworzyć projekt spełniający kryteria programu i opisać go we wniosku. Do prawidłowego opracowania wniosku niezbędne jest zapoznanie się z instrukcją jego wypełniania. Oba pliki dostępne są na stronie programu w zakładce „Wnioski eForm”. Plik wniosku należy otworzyć w programie Adobe Reader w jego najwyższej wersji. Formularz jest interaktywny, w kilku sekcjach „samowypełniający się”, jednak aby było to możliwe, podczas pracy nad wnioskiem musimy być połączeni z Internetem.

We wniosku występują dwa typy pól – szare i szare z elementami czerwieni. Te pierwsze będą wypełniały się same, drugie – wymagają uzupełnienia.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33  Strona 34  Strona 35  Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (1) 2015
Pieniądze jak z banku…

W poszukiwaniu funduszy na realizację naszych przedsięwzięć możemy się posiłkować różnymi źródłami. Poza subwencją oświatową istnieje szereg możliwości pozyskania dodatkowych środków wspierających funkcjonowanie szkół i przedszkoli. Wychodząc naprzeciw potrzebom dyrektorów placówek oświatowych każdego poziomu edukacyjnego, rozpoczynamy cykl artykułów prezentujących aktualne konkursy grantowe i grantodawców z całego kraju. W każdym numerze będziemy przybliżać zasady przyznawania dotacji i udziału w programach grantowych kolejnych organizacji, które oferują pomoc dla szkół.