Pieniądze są dla Szkoły

Piszemy wniosek do konkursu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

Pszczoły to niezwykle wdzięczny temat do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach. Tematykę pszczelą można podejmować na lekcji przyrody czy biologii. Jednak zdecydowanie więcej możliwości uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego stwarza przystąpienie do konkursu grantowego. Wprawdzie wszystkie działania można by zrealizować także bez dofinansowania, ale o ile mniej efektywnie i efektownie. Zatem zawalczmy o grant, a pierwszy krok na drodze do celu to przemyślany wniosek.

Konkurs grantowy z „Kujawskim pomagamy pszczołom” Dlaczego warto wziąć udział w tym konkursie?

Odpowiedź wydaje się oczywista, gdyż zwycięstwo w konkursie daje możliwość m.in.:

 • wzbogacenia oferty edukacyjnej skierowanej do uczniów poprzez podjęcie działań wymagających funduszy (koszty transportu grupy uczniów, zakup materiałów papierniczych, koszty szkoleń, warsztatów, zakup publikacji itp.);
 • wyjścia z projektem poza mury szkoły i zadedykowanie go również środowisku lokalnemu (w tym uczniom szkół podstawowych, wychowankom przedszkoli).

O szkole

Gimnazjum Publiczne nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Czechowicach- -Dziedzicach (zwyczajnie „Twardowski”, bo tak zwykliśmy mówić o naszej szkole) to prawie pełnoletnie już gimnazjum. Jest to jedna z kilku tego typu szkół w naszym mieście. „Twardowski” przez kilkanaście lat swojego istnienia okrzepł już w środowisku lokalnym Czechowic-Dziedzic, a dzięki imponującej kreatywności nauczycieli i ich zaangażowaniu w działania wykraczające poza przeciętne standardy przyjęte dla gimnazjów znalazł dla siebie nisze aktywności i tym sposobem odcisnął w środowisku charakterystyczny rys. Po pierwsze, ks. Jan Twardowski – świadomie wybrany na Patrona – gimnazjum daje wachlarz możliwości budowania pracy wychowawczej z naszymi uczniami. Po drugie, edukacja regionalna, rozbudzanie zainteresowania historią, tradycją i obyczajami naszego regionu – Śląska ze specyfiką Śląska Cieszyńskiego – stało się naszą pasją. Po trzecie, edukacja przyrodniczo- -ekologiczna. Troska o środowisko naturalne to nie tylko pasja, ale i potrzeba naszych czasów. Dysponując rozległym oraz bogato zakrzewionym i zadrzewionym ogrodem przyszkolnym, postanowiliśmy uruchomić autorski program „Arboretum Inspiruje”. W ciągu pięciu lat jego funkcjonowania opuściliśmy granice naszego ogrodu i ruszyliśmy w okoliczne lasy i pasieki. Pasieki, bo, jak się okazało, przedmiotem naszego szczególnego zainteresowania stały się pszczoły. Nasza aktywność została zauważona i w roku 2014 Urząd Miejski wnioskował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznanie gimnazjum tytułu EkoAktywni 2014. Tytuł otrzymaliśmy, a wraz z nim czek na 10 000 złotych z przeznaczeniem na dalszą działalność przyrodniczo- -ekologiczną.

Warto też pamiętać, że prawo oświatowe wprowadziło obowiązek realizacji projektu edukacyjnego przez każdego ucznia gimnazjum. Przystąpienie do programu daje zatem doskonałe możliwości atrakcyjnego i interdyscyplinarnego spełnienia tego wymogu.

Adresaci konkursu, czyli kto może pomagać pszczołom

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, wyższych (w tym publicznych i niepublicznych), ale także organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych, o czym informację znajdziemy w regulaminie umieszczonym na stronie www.pomagamypszczolom.pl. Nie może więc dziwić, że większość grantobiorców to reprezentanci instytucji oświatowych różnego szczebla, gdyż, jak na wstępie zaznaczono, pszczoły są tematem edukacyjnie wdzięcznym i dającym się wykorzystać w przedszkolu, jak i w szkole wyższej. W drugiej edycji konkursu przyznano 10 grantów – 9 trafiło do szkół, a tylko 1 do instytucji pozaoświatowej – ogrodu botanicznego. W pierwszej edycji przyznano 16 grantów z czego 9 trafiło do szkół.

Jak pomagać pszczołom?

Przed przystąpieniem do złożenia wniosku warto dokładnie zapoznać się z regulaminem oraz przejrzeć na stronie WWW konkursu zakładkę, w której znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań.

 

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8 Strona 9 Strona 10 Strona 11 Strona 12 Strona 13

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Fundusze na edukację ekologiczną – część II

Rok 2016 rozpoczęliśmy tematem grantów na realizację projektów w ramach edukacji ekologicznej. Ponieważ wachlarz możliwości pozyskania grantu lub dotacji jest szeroki, pozostajemy w tym temacie, prezentując Państwu kolejne, tym razem trochę nietypowe źródła:

 • Fundusz Naturalnej Energii, GAZ-SYSTEM S.A. i Fundacja Nasza Ziemia,
 • Eko-starter, Fundacja Greenpeace Polska,
 • Obywatelskie Inicjatywy Ekologiczne,
 • Fundusz dla Przyrody, grupa ENERGA,
 • Niebieskie Granty, Volkswagen Poznań.