Pieniądze są dla Szkoły

Otwarte konkursy ofert, czyli konkursy na realizację zadań publicznych

Większość z Państwa choć raz spotkała się z otwartymi konkursami ofert, ogłaszanymi zarówno na poziomie centralnym (przez ministerstwa i inne urzędy publiczne), jak i w regionach (przez urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie). Do kogo kierowane są konkursy? Jak często i na jakich zasadach można pozyskać środki? Jak wyglądają wnioski o dofinansowanie? Odpowiedzi na te i inne pytania w artykule Joanny Walentynowicz.

CZYM SĄ OTWARTE KONKURSY OFERT?

Jednostki budżetowe (w tym ministerstwa, jednostki samorządu terytorialnego itp.) są odpowiedzialne za zadania, które nazywane są zadaniami publicznymi. Katalog tych zadań określony został w art. 4 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednostki budżetowe mogą zlecić wykonanie zadań publicznych pewnym podmiotom, spełniającym wymogi ww. ustawy. W tym celu ogłaszane są otwarte konkursy ofert, dzięki którym wyłania się organizację – realizatora zadania publicznego.

JAKIE DZIAŁANIA OBEJMUJĄ KONKURSY?

Konkursy ogłaszane są na różne zadania publiczne, ale zawsze w obszarach określonych w ww. ustawie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27 Strona 28 Strona 29 Strona 30 Strona 31 Strona 32 Strona 33 Strona 34 Strona 35 Strona 36

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.