Pieniądze są dla Szkoły

Jak napisać wniosek do Fundacji Banku Zachodniego WBK?

W poprzednich numerach dwumiesięcznika omawialiśmy m.in. zasady konstruowania wniosków do programu Erasmus+ i PO WER. W aktualnym wydaniu pokażemy krok po kroku, jak wypełnić wniosek o grant Fundacji Banku Zachodniego WBK na przykładzie konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Podobny wniosek będziemy musieli przygotować, starając się o fundusze w innych programach Fundacji, np. „Bank Ambitnej Młodzieży” czy „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Krok 1. Sprawdź, czy cel, który chcesz osiągnąć, jest zgodny z celem grantodawcy

Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w konkursie sprawdźmy najpierw, czy nasze plany i działania wpisują się w cel konkursu lub wiążą z misją grantodawcy. Przejrzyjmy stronę internetową Fundacji i poznajmy działania, jakie były dotąd dotowane. Na koniec przeczytajmy dokładnie regulamin konkursu. W drugiej edycji konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacja BZ WBK wskazała następujące obszary, które mogły liczyć na wsparcie:

 • zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności,
 • poprawa jakości życia,
 • zwiększenie zaangażowania społecznego w kulturę i sztukę,
 • ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenie miejsc pamięci,
 • upamiętnienie i popularyzacja postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • budowa wspólnot międzypokoleniowych,
 • współpraca między organizacjami.

Przykład

Planujemy zakup gier planszowych do naszej świetlicy szkolnej. Celem konkursu BZ WBK jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Jeżeli założymy, że zakup jest celem głównym i ma służyć wyłącznie naszym uczniom, można podejrzewać, że nie będzie on zgodny z celem głównym konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”.


Każdy grantodawca wraz z ogłoszeniem o terminie naboru publikuje na swojej stronie internetowej regulamin konkursu. Regulamin konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” określa: zasady ogólne i cel konkursu, obowiązujące terminy, dostępne kwoty, sposób aplikowania o granty, wymagane dokumenty oraz kryteria oceny wniosków. Szczególnie istotne są zapisy dotyczące obowiązujących terminów oraz załączników. Jeżeli uznamy, że nasz pomysł wpisze się w któryś z dotowanych w konkursie obszarów i zmieści w ramach czasowych, zróbmy drugi krok.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 22 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Fundusze na międzynarodową współpracę młodzieży

Do nowego roku kalendarzowego pozostały tylko dwa miesiące. To dobry czas, aby przyjrzeć się działalności naszej placówki z innej perspektywy i zaplanować nowe wydatki z nowego budżetu, który często nie pokrywa wszystkich obszarów naszej działalności.