Pieniądze są dla Szkoły

Czarno na białym Recenzja wniosku składanego do Fundacji „Pocztowy Dar”

Witamy w naszej sekcji, w której podejmujemy się recenzowania napisanych przez Państwa wniosków składanych do różnych instytucji – na potrzeby Państwa placówek edukacyjnych. Dziś przyjrzymy się wnioskowi napisanemu do Fundacji „Pocztowy Dar”.

Wnioskodawcą jest stowarzyszenie prowadzące kilka niepublicznych placówek edukacyjnych. Wniosek, który został przygotowany, został opracowany na formularzu „Wniosek o przyznanie pomocy” dla osób prawnych. Analizujemy go, odnosząc się do jego oryginalnych treści za pomocą komentarzy, które pomogą zaobserwować, jakie zmiany udoskonalą tę aplikację.

PRZEDE WSZYSTKIM KONCEPCJA!

Zanim zaczniemy analizować sam wniosek, najpierw słowo komentarza ogólnego. Przyglądając się formularzom składanym do fundacji korporacyjnych, musimy pamiętać o tym, że sposób napisania wniosku ma zdecydowanie mniejsze znaczenie niż w większych źródłach. Duże programy, w tym np. fundusze strukturalne UE, ale także inne krajowe programy (np. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich), mają już dość rozbudowaną dokumentację, a wraz z tym rosną także wymogi dotyczące sposobu opisu danego projektu. Wśród dokumentacji programowej pojawiają się instrukcje wypełniania wniosków, które prowadzą wnioskodawców przez tajniki sposobu opisu projektów. Eksperci oceniający projekty mają zatem za zadanie sprawdzenie projektów również pod kątem ich zgodności z wymogami wynikającymi z instrukcji. Tak nie jest w przypadku Fundacji „Pocztowy Dar”. Formularz wniosku jest bardzo prosty, musimy odpowiedzieć zaledwie na kilka pytań i wniosek będzie gotowy. To duży plus, prawda? Otóż z perspektywy wieloletnich doświadczeń powiedziałabym, że nie jest to takie pewne ;-). Zawsze wtedy, gdy nie mamy określonych wymogów dotyczących sposobu pisania, możemy przeoczyć pewne informacje i nie wskazać tego, co będzie istotne z perspektywy oceniającego. Łatwo też nie napisać o czymś, co wydaje nam się absolutnie oczywiste (choć może się okazać, że nie będzie to równie oczywiste dla oceniającego). Zatem brak instrukcji to z jednej strony plus, ale z drugiej może się on okazać minusem. Najważniejsze jest jednak to, że w przypadku mniejszych źródeł – skoro nie konkurujemy z innymi wnioskodawcami sposobem opisu – musimy wyróżnić się przede wszystkim koncepcją naszego projektu. Powinniśmy mieć dobry pomysł, który przekona oceniających, że jest to działanie, na które będą chcieli przekazać środki. „Dobry” – to znaczy taki, który przekona daną instytucję, że warto w niego zainwestować jakieś środki. W jaki sposób możemy dowiedzieć się, czy nasz pomysł mieści się w obszarze zainteresowań danego grantodawcy? Oto kilka podpowiedzi:

  • zapoznać się z listą dofinansowanych projektów – to daje nam dużą informację o tym, jakie są preferencje grantodawcy,
  • zapoznać się z celami statutowymi danego grantodawcy i upewnić się, że nasz pomysł jest z nimi zgodny,
  • wykonać telefon do pracowników danego grantodawcy i spróbować skonsultować nasz pomysł, by wstępnie dowiedzieć się, czy jest to koncepcja, które może ich zainteresować. Spróbujemy teraz wykonać dwa pierwsze kroki, pozostawiając samemu wnioskodawcy prawo do ewentualnego skonsultowania koncepcji z Fundacją (bezpośrednia rozmowa jest zawsze najlepszym sposobem na uzyskanie wskazówek dotyczących tego, jak można by zmodyfikować koncepcję). Zatem zaczynajmy!

PIERWSZE KROKI – PIERWSZE WNIOSKI

Na stronie Fundacji „Pocztowy Dar” udało mi się znaleźć sprawozdanie z działalności Fundacji w roku 2015, w którym umieszczono listę przyznanych dotacji w ramach współpracy z osobami wniosek krok po kroku prawnymi. Jakie wnioski mogłam wyciągnąć z analizy? Po pierwsze Fundacja przyznaje nieduże dotacje – nie przekraczają one zazwyczaj kwoty 5000 zł. Po drugie liczba przyznanych dotacji nie jest zbyt wysoka (w roku 2015 w ramach współpracy z osobami prawnymi przyznano ich 6). Po trzecie zdecydowanie głównym obszarem zainteresowań Fundacji są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub przewlekłymi schorzeniami. Na 6 projektów aż 4 wsparły takie właśnie grupy. Pozostałe 2 skierowane zostały do małej, wiejskiej szkoły oraz do placówki prowadzonej przez siostry zakonne. W przypadku projektu szkoły wiejskiej podkreślano jej bezpłatną ofertę pomimo braku statusu placówki publicznej. Wszystkie przekazane dotacje przeznaczone zostały na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego i turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci potrzebujących, placu zabaw dla przedszkolaków i podstawowych pomocy dydaktycznych (których brakowało wiejskiej szkole).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Program „Decydujesz, pomagamy” Fundacji Tesco

15 maja rozpocznie się nabór zgłoszeń do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Swoje pomysły zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne i grupy nieformalne – wśród nich te, które utworzymy w ramach naszych szkół czy przedszkoli. W ramach trzeciej edycji przyznanych zostanie 125 grantów w wysokości 5000 zł.

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.