Pieniądze są dla Szkoły

Skąd pieniądze w trzecim kwartale 2015 roku?

Aktualny terminarz naborów dostępny w strefie PREMIUM.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8  Strona 9

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
Fundacja ORANGE – łączy, uczy, inspiruje

Fundacja Orange od 10 lat oferuje bardzo prosty i przyjazny mechanizm dotacyjny, z którego skorzystało już wiele placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek. Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach i prowadzenie projektów, w których znajdują one zastosowanie. Fundacja promuje także nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, zachęcając ich w nowatorski i atrakcyjny sposób do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
IdA, czyli Integracja przez Wymianę w ramach PO WER

Jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach PO WER jest IdA ‒ działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Konkurs nie jest łatwy, choćby z uwagi na konieczność zawiązania partnerstwa (w tym z partnerami ponadnarodowymi) czy specyfikę grupy docelowej. Ale im trudniej, tym większa satysfakcja, zwłaszcza jeśli osiągnie się założone rezultaty.