Pieniądze są dla Szkoły

Skąd pieniądze w I kwartale 2018 r.?

Jak w każdym numerze, śledzimy ogłoszone konkursy i przedstawiamy Państwu najbliższe terminy składania wniosków o granty. Przy każdym konkursie dane adresowe grantodawcy oraz najważniejsze zasady naboru.

W strefie online Prenumeraty PROFESJONALNEJ zamieściliśmy także:

 •  Konkurs Uniwersytet Młodego Odkrywcy:
  • Regulamin konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy  
  • Formularz wniosku Uniwersytet Młodego Odkrywcy  
  • Umowa finansowa Uniwersytet Młodego Odkrywcy  
  • Umowa finansowa – kwoty ryczałtowe Uniwersytet Młodego Odkrywcy  
 • Program Erasmus+ Edukacja szkolna – Mobilność Kadry 
  • Wykaz instytucji uprawnionych do wnioskowania w KA1 Edukacja Szkolna
 • Polsko-litewski konkurs wniosków
  • Wzór wniosku 1 – Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
  • Wzór wniosku 2 – Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
  • Partner declaration – wzór 2018
  • Oświadczenie 2018 
 • Na 100 Niepodległa 
  • Formularz wniosku Na 100 Niepodległa 
 • Zachować pamięć 
  • Informator nt. konkursu Zachować pamięć 
  • Informator nt. stawek ryczałtowych w programie Zachować pamięć 
 • Marzenie o nauce 
  • Regulamin konkursu Marzenie o Nauce
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (19) 2018
Unijny budżet jest również dla nas

Wzorem roku ubiegłego opracowaliśmy dla Państwa terminarz naborów na środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Warto trzymać rękę na pulsie, aby nie przegapić okresu przyjmowania wniosków, a wcześniej – przygotować założenia projektu, by przedyskutować je z organem prowadzącym. Dla przypomnienia: EFS umożliwia sfinansowanie projektów, w których komponentami są zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla kadry, a EFRR pozwala na inwestycje w infrastrukturę. Szczegółów zawsze musimy szukać najpierw w harmonogramach, a później w tzw. szopach, czyli uszczegółowieniach konkursów. Są one zamieszczane na stronach WWW, które podajemy w artykule.

 

styczeń - luty | 1 (19) 2018
Skąd pieniądze na sport? O konkursach, grantach i nie tylko

Szkoły, szkolne kluby sportowe, a nawet indywidualni trenerzy – wszyscy mogą sięgać po dodatkowe środki na sport. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. W artykule przedstawiamy 9 programów, z których można finansować budowę boisk, zakupy sprzętu sportowego oraz organizację zawodów i turniejów sportowych.