Pieniądze są dla Szkoły

Harmonogram konkursów dla oświaty w ramach funduszy strukturalnych w roku 2017

W roku 2017 – podobnie jak w poprzednich latach obecnej perspektywy finansowej UE – bezpośrednie konkursy dla oświaty znajdziemy w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). Pewne szanse (choć już nie w formie bezpośrednich konkursów) płyną także z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Przyjrzymy się dzisiaj, jakie szanse stworzą fundusze strukturalne dla placówek oświatowych w roku 2017.

Przede wszystkim RPO

W RPO – podobnie jak w roku 2016 – zaplanowano odrębne konkursy dla projektów współfinansowanych z:

 • Europejskiego Funduszu Społecznego – na tzw. projekty „miękkie”, tj. budujące kompetencje uczniów i nauczycieli, pozwalające na podnoszenie jakości oferty edukacyjnej itp.
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na tzw. projekty „twarde”, tj. umożliwiające finansowanie projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych.

Przypomnijmy tylko, iż w przypadku placówek oświatowych konkursy EFS i EFRR są ze sobą powiązane: wszystkie projekty składane w odpowiedzi na konkursy „twarde” muszą mieć charakter zintegrowany z projektami współfinansowanymi z EFS. Oznacza to, że aby placówka mogła pozyskać środki na projekt infrastrukturalny, powinna najpierw złożyć wniosek na projekt EFS i pozyskać na niego środki. Urzędom chodzi tu o to, by wszystkie inwestycje i projekty infrastrukturalne miały charakter uzupełniający względem działań realizowanych w projektach EFS.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 14 Strona 15 Strona 16 Strona 17 Strona 18 Strona 19 Strona 20 Strona 21 Strona 22 Strona 23 Strona 24

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.