Pieniądze są dla Szkoły

Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.

W ramach programu „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” firma poszukuje dobrych pomysłów, które pozostawią trwały ślad w otoczeniu beneficjentów. Budimex chce promować tych, którzy myślą z troską o otaczającym ich świecie. Celem konkursu jest wyłonienie projektów wspierających lokalne społeczności poprzez tworzenie lub aranżację wspólnej przestrzeni działania, wsparcie ochrony środowiska oraz inne innowacyjne rozwiązania. Jak podaje grantodawca, szuka on „kreatywnych i przedsiębiorczych ludzi, którzy działają i chcą zmieniać świat na lepsze. A zaczynają od realizacji ważnych projektów. Lokalnie. Regionalnie. Własnymi rękoma!". Nagrodę otrzyma najlepszy projekt, który dzięki wsparciu firmy urzeczywistni się w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Jakich konkretnie projektów szuka firma Budimex? Naukowych, technologicznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, ekologicznych, a także z obszaru ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Co ważne, integralną częścią każdego zgłoszenia do programu powinien być przemyślany projekt stworzenia lub aranżacji wspólnej przestrzeni.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 5  Strona 6

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Europa 1918–2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec finansuje nowy program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przypadająca w listopadzie br. rocznica zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę jest impulsem do podejmowania wspólnych polsko-niemieckich inicjatyw i dialogu o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.