Pieniądze są dla Szkoły

Zasilanie z Unii na szkolnictwo zawodowe

W latach 2014–2020 przedstawiciele placówek zawodowych mają wiele do zrobienia: na projekty wspierające rozwój szkół zawodowych zaplanowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego aż 1,3 mld euro. Wszystkie te pieniądze mają wspierać reformę szkolnictwa zawodowego w Polsce, dlatego konkursy są zgodne z jej postulatami. Zachęcają szkoły zawodowe m.in. do rozwijania współpracy z pracodawcami, prowadzenia kształcenia dualnego itp. Prześledźmy dziś, co fundusze UE oferują szkołom zawodowym.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

Bezpośrednim źródłem funduszy będą Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Tam właśnie, podobnie jak w przypadku innych projektów oświatowych, szkoły zawodowe mogą składać swoje własne wnioski. Czego mogą dotyczyć projekty? Będzie się to oczywiście różniło w poszczególnych województwach (każdy urząd marszałkowski ustala te kwestie w konkursach w nieco inny sposób), ale różnice dotyczą raczej szczegółów. Natomiast ogólny katalog działań, które są możliwe do realizacji w projektach szkolnictwa zawodowego, jest dokładnie taki sam w całej Polsce.

EFS DLA BUDOWANIA KOMPETENCJI

Środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na kształcenie zawodowe we wszystkich województwach są przeznaczone na kształcenie zawodowe młodzieży. Spójrzmy zatem na działania, jakie będą możliwe do realizacji w tym zakresie (tab. 1). W niektórych województwach przeznaczono także środki na kształcenie zawodowe dorosłych (tab. 2).

CO MUSISZ WIEDZIEĆ O EFS?

Po pierwsze

Kształcenie zawodowe dorosłych i młodzieży może pojawiać się w poszczególnych województwach w różnych konfiguracjach:

 • „młodzież” i „dorośli” mogą być realizowane jako odrębne konkursy,
 • mogą być ogłaszane w ramach jednego wspólnego konkursu,
 • może się też okazać, że w niektórych województwach nie pojawi się możliwość realizacji działań związanych z kształceniem zawodowym osób dorosłych – będą tam możliwe tylko projekty dotyczące kształcenia młodzieży. Jak często takie konkursy są ogłaszane? Raczej nie częściej niż raz do roku. W niektórych województwach zdarza się, że konkursów jest więcej, ale wynika to np. z:
 • wycinkowości poszczególnych konkursów, tj. podzielenia powyższej listy możliwości na różne konkursy (np. w ramach jednego konkursu możliwe jest budowanie kompetencji zawodowych uczniów, a w ramach drugiego tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego),
 • ogłaszania odrębnych konkursów dla mniejszych obszarów terytorialnych (np. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, czyli RIT-ów, czy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli ZIT-ów): wtedy aplikować o środki w konkursie będą mogły tylko te szkoły, które są zlokalizowane na terenie, do którego kierowany jest konkurs.

Po drugie

W każdym konkursie organ prowadzący będzie musiał wnieść wkład własny. Wyniesie on zazwyczaj między 5 a 10% (warto pamiętać, że można go także wnosić w formie rzeczowej, np. w postaci pracy pracowników lub wolontariuszy albo w formie aportu, m.in. sprzętu, sal lekcyjnych czy warsztatowych itp.).

Po trzecie

Za każdym razem, gdy z projektów EFS będziemy chcieli finansować zakup sprzętu lub podjąć się drobnych działań inwestycyjnych, będziemy mogli to zrobić tylko w ramach ściśle określonego limitu:

 • sprzęt może stanowić najczęściej do 20% wartości projektu,
 • drobne działania inwestycyjne będą mogły być wykonywane do 10% wartości projektu (i – co ważne – są one wliczane do powyższego limitu 20%).

Co zrobić, gdy placówka zawodowa będzie zainteresowana sfinansowaniem kosztów inwestycyjnych przekraczających ten limit? Lub będzie rozważała podjęcie działań infrastrukturalnych? Na to także znajdziemy środki w RPO, ale w ramach innych rodzajów projektów.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 23 Strona 24 Strona 25 Strona 26 Strona 27

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

FUNDATOR:

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

O FUNDATORZE:

Cele Fundacji określne w Statucie obejmują wspieranie działań m.in. w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, realizację przedsięwzięć dydaktycznych szkół wszystkich typów, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury i sportu.