Pieniądze są dla Szkoły

Zachować pamięć

– program dotacji na wspólne polsko-niemieckie projekty w miejscach terroru nazistowskiego

Terminy naborów do: 15.02 2017 r.

Czas trwania projektu (realizacji projektu): od 4 do 28 dni

WYMAGANA DOKUMENTACJA I NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI: Do wypełnionego wniosku należy dołączyć odpowiednio:

  • w przypadku organizacji pozarządowych: wydruku z KRS w PDF
  • w przypadku instytucji publicznej składającej wniosek w imieniu grupy nieformalnej: dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej (w tym tzw. ułomnej osobowości prawnej) lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 6  Strona 7

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.