Pieniądze są dla Szkoły

„Szybkie granty” Stały nabór wniosków do Funduszu Obywatelskiego

Szybkie granty z założenia są niewielkie – do 3 tys. zł – i wspierają działania obywatelskie tworzone w reakcji na bieżące wydarzenia. Temat musi zawierać się w co najmniej jednym z czterech obszarów: ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach publicznych, przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.

Fundusz Obywatelski prowadzi nabór ciągły, ponieważ finansowane przez niego inicjatywy powinny:

  1. być podejmowane w sytuacji, gdy interes publiczny wymaga natychmiastowej reakcji obywateli,
  2. wspierać zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,
  3. być realizowane do 3 miesięcy od podpisania umowy.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O SZYBKI GRANT?

Do zgłaszania inicjatyw uprawnione są zarejestrowane w Polsce:

  1. fundacje,
  2. stowarzyszenia,
  3. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Fundusz wspiera tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami Funduszu i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych „Jedność w różnorodności” z września 2017 r.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 18  Strona 19

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

kwiecień - maj | 2 (20) 2018
Granty na aktywne wakacje

Choć dopiero niedawno rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, wiemy dobrze, że czas w szkole mija szybko i wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Znam wielu dyrektorów i nauczycieli, którzy wcale nie chcą zamykać na ten czas swoich szkół – zdecydowanie bardziej woleliby zorganizować jakieś formy wypoczynku dla uczniów. Skąd jednak pozyskać na to środki? Zapewniam Państwa, że jeśli tylko znajdą się chęci, to znajdą się również finanse!

kwiecień - maj | 2 (20) 2018
Remont stołówek w czasie wakacji

Organizator konkursu skierowanego do szkół podstawowych znajdujących się na terenie Polski dąży do poprawy warunków wydawania posiłków w szkolnych stołówkach.