Pieniądze są dla Szkoły

#SuperKoderzy

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Szkoły podstawowe (klasy IV-VI).

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Nauka programowania na lekcjach innych niż informatyka (język polski, matematyka, przyroda, technika, muzyka, historia, język angielski). Więcej: www.superkoderzy.pl.

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ POZYSKANE FUNDUSZE:
Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji wybranej przez szkołę ścieżki tematycznej.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:
Wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego od 1.04.2017 r. na stronie fundacja.orange.pl; załączenie filmu.

WYMAGANA DOKUMENTACJA / FORMALNOŚCI:
Przygotowanie filmu, wypełnienie formularza.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW
Zajęcia w 35 szkołach, szczegóły na superkoderzy.pl.

DANE KONTAKTOWE GRANTODAWCY:
Aleje Jerozolimskie 160,
02-326 Warszawa
www.fundacja.orange.pl
+48 22 527 40 14
 

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 6

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
English Teaching

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Nauczyciele języka angielskiego i lokalni liderzy pracujący na terenach wiejskich lub w małych miastach (do 20 000 mieszkańców)

WYMAGANA DOKUMENTACJA I NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI:
Aplikacja z wykorzystaniem systemu składania wniosków online, www.englishteaching.org.pl

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Pozalekcyjne formy nauczania języka angielskiego adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkolaków

PRZYKŁADOWE TEMATY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

  • Szkolny Przewodnik Regionu Puszczy Białowieskiej 
  • We love Folk – angielski na ludowo 
  • Harry Potter i szkoła tajemnic
  • Język obcy nie jest obcy
  • Fotohistorie z historii, kuchni i tradycji wielkopolskich w języku angielskim