Pieniądze są dla Szkoły

Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

Środki funduszu przeznaczone są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk przyjętych na I rok studiów dziennych na państwowych uczelniach wyższych na wydziałach związanych z informatyką i nowymi technologiami, a dokładnie:

  • w Gdańsku: na Politechnice Gdańskiej,
  • w Krakowie: na Akademii Górniczo- Hutniczej i na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • w Lublinie: na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie i na Politechnice Lubelskiej,
  • w Poznaniu: na Politechnice Poznańskiej,
  • w Rzeszowie: na Politechnice Rzeszowskiej,
  • w Warszawie: na Uniwersytecie Warszawskim i na Politechnice Warszawskiej,
  • we Wrocławiu: na Politechnice Wrocławskiej.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Europa 1918–2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec finansuje nowy program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przypadająca w listopadzie br. rocznica zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę jest impulsem do podejmowania wspólnych polsko-niemieckich inicjatyw i dialogu o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.