Pieniądze są dla Szkoły

Pomoc to moc – akcja prewencyjna Fundacji PZU

PZU w ramach akcji prewencyjnej „Pomoc To Moc” dofinansowuje realizację projektu lub inicjatywy, których obszar oddziaływania dotyczy społeczności lokalnych i które mają na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w zakresie zgodnym z obowiązującym na dzień składania wniosku przewodnim celem prewencyjnym.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ?

Wniosek o dofinansowanie mogą złożyć następujące osoby prawne:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • uczniowskie kluby sportowe,
  • podmioty posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Inicjatorem działań realizowanych w ramach akcji prewencyjnej mogą być również osoby fizyczne pod warunkiem realizowania zadania prewencyjnego poprzez współpracę z jedną z osób prawnych wskazanych na stronie wwww.pomoctomoc.pl.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 10  Strona 11  Strona 12

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

październik - listopad | 4 (22) 2018
Dzieciaki do Rakiet!

Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do tenisa, a nauczyciele wychowania fizycznego – profesjonalne szkolenie organizowane wraz z Polskim Związkiem Tenisowym. Nagrody z tej edycji trafią do 70 szkół. 60 zwycięzców zostanie wyłonionych dzięki głosom internautów, 10 zaś wybiorą organizatorzy konkursu, czyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas SA.

październik - listopad | 4 (22) 2018
Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 zł brutto z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na wyprawę badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy” oraz 3000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.