Pieniądze są dla Szkoły

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz – jak pisze sama Fundacja – „tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne”. Wsparcie, którego udziela Fundacja, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.

Najwięcej możliwości skorzystania z zasobów Fundacji daje udział w programach i projektach. Fundacja zabiega, aby jej programy odpowiadały na najważniejsze aktualne wyzwania i potrzeby oraz aby poprzez udział w programach młodzi ludzie mogli rozwijać się zarówno intelektualnie i fizycznie, jak również rozwijali swoje kompetencje społeczne. Dzięki temu wzrastają ich szanse na sukces edukacyjny, społeczny, zawodowy i życiowy. Fundacja powstała w 1992 roku. Jej prezesem jest pisarka i poetka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, Wanda Chotomska.

TERMIN NABORU

Zależny od rodzaju konkursu

MAKSYMALNA KWOTA GRANTU

Zależy od konkursu

NASZA RADA

Stale śledź informacje o konkursach na stronie Fundacji!

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4  Strona 5

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Fundacja Grupy PERN "Przyjaźń"

O FUNDATORZE: Fundacja Grupy PERN „Przyjaźń” działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów – PERN S.A. oraz „OLPP” sp. z o.o. PERN S.A. zajmuje się głównie transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej. W Fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizowane są działania w obszarze zaangażowania społecznego.

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Dzięki stowarzyszeniu możemy o wiele więcej!

Od kiedy zostałam dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, poszukiwałam sposobów, aby szkoła dawała dzieciom coraz więcej. Zaczęliśmy też otwierać się na społeczeństwo, pokazywać się w środowisku lokalnym. Wielu osobom podobało się to, co robiliśmy. Mogliśmy też liczyć na pomoc postronnych osób, które zaczęły zupełnie inaczej postrzegać naszych podopiecznych – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.