Pieniądze są dla Szkoły

NIEPODLEGŁA 2018 – Fundacja PZU z Kulturą

Konkurs, którego budżet wynosi 500 tys. zł, ma na celu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej, oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

W ramach projektu musimy uwzględnić elementy pogłębiające wiedzę uczestników dotyczącą odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególnie wysoko oceniane będą projekty, które poza celami konkursu, o których mowa powyżej, uwzględnią poznanie dorobku i osiągnięć Polski i Polaków w XX i XXI wieku w różnych dziedzinach życia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego. Fundacja wspiera organizację dodatkowych zajęć związanych z niepodległością, udział w wydarzeniach związanych z niepodległością, odkrywanie ciekawych postaci (lokalnych bohaterów walczących o odzyskanie przez Polskę niepodległości), wizyty w instytucjach dóbr kultury, których programy lub wystawy dotyczą odzyskania przez Polskę niepodległości.

JAK, ILE, DLA KOGO?

W konkursie mogą brać udział:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia,
  • uczniowskie kluby sportowe.

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 15 tys. zł. Wymagany jest wkład finansowy w wysokości minimum 10% wartości dotacji. Podstawą ubiegania się o grant jest złożenie wniosku przez stronę www.fundacjapzu.pl (w zakładce „Złóż wniosek”).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 13  Strona 14

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.