Pieniądze są dla Szkoły

Nauka zarządzania finansami… za fundusze krajowe

Pieniądze... Podobno szczęścia nie dają, ale każdy o nie zabiega. A gdy już je mamy, czy potrafimy racjonalnie zarządzać finansami? Nie zawsze, dlatego warto pomyśleć o realizacji projektu, dzięki któremu i my, nauczyciele, i nasi uczniowie zdobędą niezbędne podstawy wiedzy ekonomicznej. A gdyby tak jeszcze pozyskać na ten cel pieniądze...

Z pewnością warto inwestować w edukację ekonomiczną. Dlatego w tym numerze magazynu opiszemy źródła finansowania projektów o tematyce ekonomicznej. Będą to:

 • Narodowy Bank Polski,
 • Bank Aktywnej Młodzieży Fundacji BZWBK,
 • Działasz.pl.

Narodowy Bank Polski

NBP jest prawdopodobnie jedyną instytucją, która dotuje działania promujące wyłącznie przedsiębiorczość i ekonomię. Wśród szerokiego wachlarza możliwości nie znajdziemy innego źródła, które kładłoby tak duży nacisk na te treści. NBP oferuje dotacje na projekty ekonomiczne w dwóch wariantach: ƒƒw naborze ciągłym (gdy wartość projektu nie przekracza 30 000 złotych) oraz ƒƒdofinansowanie cyklicznych inicjatyw, których wartość przekracza 30 000 złotych.

Obie formy naboru różnią się sposobem pozyskiwania dotacji i formalnościami związanymi ze składaniem wniosku (szczegóły na fiszkach obok), jednak łączą je wspólne cele i priorytety. Projekty edukacyjne wspierane przez NBP powinny wpisywać się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego, którymi są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie NBP, to:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45. roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu, ƒƒpieniądz,
 • strefa euro,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (9) 2016
Pierwszy rok funkcjonowania perspektywy finansowej 2014-2020 – kilka podsumowujących refleksji Za nami pierwszy rok perspektywy finansowej 2014–2020. Pierwszy, bo – choć start miał mieć miejsce z początkiem roku 2014 – bardzo szybko stało się dla wszystkich jasne, że faktyczny początek perspektywy nastąpi dopiero w 2015 roku. I ci z nas, którzy liczyli na uruchomienie konkursów już na początku roku 2015, mocno się zawiedli… Jaki był ten pierwszy rok? Co nas zadziwiło, rozczarowało? Czy czymś jesteśmy zaskoczeni pozytywnie? Spróbujmy w kilku słowach podsumować te ostatnie miesiące. W naszych rozważaniach skupimy się oczywiście na środkach przeznaczonych dla placówek edukacyjnych.