Pieniądze są dla Szkoły

Na dobry początek...

Przed nami kolejny rok szkolny. Pierwsze jego tygodnie to czas wytężonej pracy, planowania, analizowania potrzeb i możliwości naszej placówki. Jest to również czas ożywienia instytucji grantodawczych, które po wakacyjnej przerwie właśnie jesienią ogłaszają ostatnie w tym roku kalendarzowym konkursy.

Zgodnie z zapowiedziami prezentujemy Państwu źródła, z których dotacje można pozyskać już na początku nowego roku szkolnego. Będą to:

  • „Na dobry początek” – konkurs grantowy Fundacji BGK,
  • „Chrzest966” – konkurs Narodowego Centrum Kultury, 
  • „Sklepiki szkolne – Zdrowa Reaktywacja” Fundacji BOŚ.

„Na dobry początek”

Program Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego „Na dobry początek” jest prawdopodobnie jedynym w Polsce konkursem grantowym wspierającym wyłącznie edukację najmłodszych. Skierowany jest do dzieci w wieku od 2 do 8 lat zamieszkujących tereny wiejskie lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Głównym celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia dla ich rozwoju oraz zachęcenie osób pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy.

Konkurs nie jest skierowany wprost do placówek oświatowych, ale nie ma żadnych przeszkód, aby realizacja projektu odbywała się z udziałem szkoły/ przedszkola, które będzie istotnym partnerem wnioskodawcy. Jeżeli nie mamy własnego stowarzyszenia lub fundacji, warto poszukać instytucji, która jako uprawniona złoży wniosek, włączając się w realizację naszego pomysłu. Zawiązanie partnerstwa jest jednym z warunków uzyskania tej dotacji.

Fundacja BGK, oceniając wnioski pod kątem merytorycznym, przydziela punkty, zwracając szczególną uwagę na takie elementy jak: logika, adekwatność, przydatność, partnerstwo, zaangażowanie rodziców, nowatorskość form pracy, doświadczenie realizatorów i klarowność budżetu. Uwzględnia też kryterium dochodu na mieszkańca gminy, w której ma siedzibę wnioskodawca.

Składanie wniosków możliwe jest w odrębnych ścieżkach dla dwóch grup docelowych:

  • cieżka I – dzieci w wieku 2-8 lat mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców, uczestniczące w edukacji przedszkolnej lub szkolnej;
  • ścieżka II – dzieci w wieku 2-4 lat z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (5) 2015
Jakie projekty dla edukacji sfinansują Regionalne Programy Operacyjne?

W latach 2015-2020 Polska będzie nadal ogromnym biorcą funduszy strukturalnych. Fundusze te będą możliwe do pozyskania za pomocą tzw. programów operacyjnych, z których część będzie miała zasięg krajowy, a część regionalny. W grupie tych ostatnich programów znajduje się 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – każdy tworzony i zarządzany przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw.