Pieniądze są dla Szkoły

Moja Mała Ojczyzna Konkurs Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

„Moja Mała Ojczyzna” to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją, i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja, udzielając finansowego wsparcia, chce zaktywizować lokalne środowiska do działań – wśród nich również szkoły, przedszkola czy NGO.

Fundacji zależy na sfinansowaniu działań, które integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia, wspierają sport, rekreację czy edukację. Z myślą o naszych placówkach dopuszcza również finansowanie inicjatyw poprawiających infrastrukturę edukacyjną placówek oświatowych. Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Wnioski mogą składać zatem działające w lokalnym środowisku organizacje czy instytucje mające osobowość prawną. Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek. Podstawą ubiegania się o grant jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej poprzez generator dostępny na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/login.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (18) 2017
Projekt z klasą!

„Projekt z klasą” to dobrze znany konkurs – ma już swoją ósmą edycję. W tym roku zaproszenie do udziału kierowane jest do nauczycieli klas IV–VII w szkołach podstawowych oraz nauczycieli wszystkich klas w szkołach ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe).

listopad - grudzień | 6 (18) 2017
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Projekty wymian dla szkół i NGO

Jeśli polska i niemiecka młodzież w wieku do 26 lat chciałaby ze sobą współpracować podczas wymian, może skorzystać ze środków programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Dotację można otrzymać również na współpracę z trzecim krajem. Oprócz wymian dotowane są również inne projekty. Przyjrzyjmy się bliżej tym możliwościom.