Pieniądze są dla Szkoły

„Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Celem konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych, innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi i ich rodzinami na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 000 mieszkańców. O dofinansowanie mogą starać się organizacje, które realizują projekty polegające na organizowaniu zajęć edukacyjnych, innowacyjnych form rehabilitacji, wycieczek, a także na prowadzeniu profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowaniu do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną.

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Konkurs wspiera działania, które służą zwiększeniu samodzielności, sprawności i aktywności niepełnosprawnych. W ramach projektów należy uwzględnić zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz opracowanie systemowych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ POZYSKANE FUNDUSZE:

Konkurs wspiera projekty, których celem jest realizacja innowacyjnych rozwiązań, które służą zwiększeniu samodzielności, sprawności i aktywizacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 10

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
English Teaching

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Nauczyciele języka angielskiego i lokalni liderzy pracujący na terenach wiejskich lub w małych miastach (do 20 000 mieszkańców)

WYMAGANA DOKUMENTACJA I NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI:
Aplikacja z wykorzystaniem systemu składania wniosków online, www.englishteaching.org.pl

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Pozalekcyjne formy nauczania języka angielskiego adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkolaków

PRZYKŁADOWE TEMATY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

  • Szkolny Przewodnik Regionu Puszczy Białowieskiej 
  • We love Folk – angielski na ludowo 
  • Harry Potter i szkoła tajemnic
  • Język obcy nie jest obcy
  • Fotohistorie z historii, kuchni i tradycji wielkopolskich w języku angielskim