Pieniądze są dla Szkoły

MegaMisja

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Szkoły podstawowe (klasy I-III).

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Edukacja cyfrowa i medialna dla najmłodszych.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ POZYSKANE FUNDUSZE:
Brak wsparcia finansowego; szkoła otrzymuje dostęp do platformy edukacyjnej, scenariuszy zajęć, które układają się w fabularną historię, bierze udział w grywalizacji i otrzymuje nagrody rzeczowe.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:
Wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego od 31 marca 2017 r. na stronie fundacja. orange.pl, załączenie filmu.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
English Teaching

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Nauczyciele języka angielskiego i lokalni liderzy pracujący na terenach wiejskich lub w małych miastach (do 20 000 mieszkańców)

WYMAGANA DOKUMENTACJA I NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI:
Aplikacja z wykorzystaniem systemu składania wniosków online, www.englishteaching.org.pl

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Pozalekcyjne formy nauczania języka angielskiego adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkolaków

PRZYKŁADOWE TEMATY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

  • Szkolny Przewodnik Regionu Puszczy Białowieskiej 
  • We love Folk – angielski na ludowo 
  • Harry Potter i szkoła tajemnic
  • Język obcy nie jest obcy
  • Fotohistorie z historii, kuchni i tradycji wielkopolskich w języku angielskim