Pieniądze są dla Szkoły

Konkursy nie dla szkół? A jednak…

Każdy dyrektor placówki oświatowej stara się rozszerzać jej działania statutowe. Poszukując źródeł finansowania swoich pomysłów, trafiamy często na konkursy, w których jako szkoła nie możemy bezpośrednio brać udziału. W niniejszym artykule przedstawimy sposoby na sięgnięcie nawet po te granty, które nie są przeznaczone wprost dla placówek oświatowych, natomiast cele, na które można pozyskać środki, zdecydowanie są dla szkoły interesujące.

Warto pamiętać, że sposobów na pozyskanie dotacji, których adresatem nie są placówki oświatowe, jest kilka:

 • możemy znaleźć partnera, którego osobowość prawna jest zgodna z wymogami konkursu, i złożyć wniosek w jego imieniu,
 • możemy wykorzystać osobowość naszych organów prowadzących, które często nie mają zasobów ludzkich i czasu na pisanie wniosków o dotacje dla szkół i przedszkoli,
 • warto też założyć stowarzyszenie przy placówce, gdyż do konkursów grantowych najczęściej zapraszane są właśnie organizacje pozarządowe.

Założenie własnej organizacji tego typu może znacznie poszerzyć wachlarz możliwości placówki lub nawet okazać się jedyną drogą do pozyskania funduszy na planowane działania. Na łamach magazynu „Pieniądze Są dla Szkoły” będziemy publikować informacje o konkursach otwartych zarówno dla szkół, ich organów prowadzących, jak i organizacji pozarządowych. Będziemy zachęcać Państwa do budowania partnerstwa pomiędzy wymienionymi instytucjami, co może owocować pozyskaniem dotacji nawet z konkursów, które nie są skierowane do placówek oświatowych. Oto trzy kolejne propozycje:

 • Fundacja PZU,
 • Fundacja Kronenberga,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (2) 2015
Konkursy grantowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) powstał w roku 2000 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, a jego sekretariat znajduje się w Bratysławie. Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, wzmocnienie kontaktów pomiędzy społeczeństwami państw Grupy Wyszehradzkiej, a także rozwój współpracy w różnych obszarach: kultury, nauki, edukacji, turystyki oraz wymiany młodzieży. Prowadzi programy grantowe, które prezentujemy poniżej.