Pieniądze są dla Szkoły

Konkurs Narodowego Banku Polskiego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

Narodowy Bank Polski organizuje konkurs grantowy dla szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

NBP dąży do tego, aby innowacyjne rozwiązania, które przyczyniły się do gospodarczego rozwoju Polski, przejawy przedsiębiorczości, wynalazki i kluczowe inwestycje, o których musimy pamiętać, stały się źródłem inspirującej wiedzy dla młodego pokolenia. Zdaniem NBP, dokonania ekonomiczne Polski z minionych 100 lat są doskonałą okazją do przygotowania niekonwencjonalnych, budzących zainteresowanie uczniów obchodów Święta Niepodległości w szkołach. W ramach konkursu ze środków NBP mogą być dofinansowane działania wpisujące się w główne cele działalności edukacyjnej NBP, takie jak: popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa oraz kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości.

DLA KOGO?

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego pierwszego i drugiego szczebla, tj. gminy, powiaty oraz miasta na prawach powiatu, na terenie których znajdują się szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, oraz osoby fizyczne i osoby prawne uprawnione do reprezentacji szkoły niepublicznej. Realizatorem projektu może być jedynie szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Projekty powinny być przygotowane w języku polskim. Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybierze 100 projektów. Maksymalna dotacja NBP to 5000 zł na realizację wytypowanego w konkursie wydarzenia szkolnego.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 9  Strona 10

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.