Pieniądze są dla Szkoły

Jedno źródło – wiele możliwości

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności to organizacja, której zaangażowanie społeczne i mnogość realizowanych programów są prawdopodobnie największe w skali naszego kraju. Przez 15 lat swojej działalności PAFW przeznaczyła na realizację celów programowych już ponad 155 milionów dolarów.

Misja

Fundacja opiera swoją działalność na historycznych osiągnięciach polskiego społeczeństwa zapoczątkowanych przez zmiany ustrojowe w 1989 roku. Przemiany te od początku były wspierane przez Stany Zjednoczone, których pionierska inicjatywa doprowadziła do powołania w roku 2000 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), będącej przedmiotem naszego opracowania. Misją PAFW jest działanie na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej w Polsce, a także, w dalszej perspektywie, w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Zakładając, że ci, którym stwarza się możliwości, są w stanie pomyślnie kształtować swoją przyszłość oraz budować struktury demokratyczne we własnym środowisku, Fundacja oferuje granty oraz inne sposoby wspomagania organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności. Wspomaga młodych liderów, działa na rzecz równych szans startu życiowego i zawodowego oraz reform w dziedzinie edukacji, administracji publicznej i służby zdrowia. Ponadto wspiera przemiany systemowe oraz rozwój obszarów wymagających szczególnej pomocy, zwłaszcza terenów wiejskich. PAFW realizuje cele swojej działalności poprzez programy w następujących obszarach tematycznych:

 • inicjatywy w zakresie edukacji,
 • rozwój społeczności lokalnych,
 • dzielenie się polskimi doświadczeniami z transformacji.

Działalność Fundacji opiera się głównie na trzecim sektorze – zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe, które realizują programy Fundacji na podstawie wcześniej wyznaczonych zasad i procedur. Jednostki zainteresowane uzyskaniem dotacji ze środków PAFW wnioskują do realizatora programu, jednak decyzje o przyznaniu wsparcia podejmuje niezależna komisja powołana przez Fundację. Często uczestnicy konkursów grantowych, w których środki finansowe pochodzą właśnie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, nie są tego świadomi. Postaramy się więc przybliżyć Państwu konkursy grantowe PAFW, wskazując jednocześnie instytucje je realizujące. Spośród wielu inicjatyw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności omówimy programy:

 • „Równać szanse”,
 • „Działaj lokalnie”,
 • „English Teaching”,
 • „Seniorzy w akcji”.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7 Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (3) 2015
Gotowi do startu? Ruszyły fundusze UE dla edukacji na lata 2014-2020

Głównym źródłem, które umożliwi podmiotom realizującym projekty na terenie Województwa Opolskiego pozyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Od momentu zaakceptowania RPO przez Komisję Europejską, tj. od 18 grudnia 2014 roku, nastąpiło w Województwie Opolskim znaczące przyspieszenie procesu tworzenia dokumentów niezbędnych do uruchomienia środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE. Wszystko to sprawiło, iż Województwo Opolskie stało się prekursorem wśród wszystkich regionów – obecnie posiada ono najwięcej dokumentów umożliwiających uruchomienie środków z RPO. Oto powód, dla którego prezentujemy Państwu informacje dotyczące właśnie tego województwa.