Pieniądze są dla Szkoły

Fundusze na międzynarodową współpracę młodzieży

Do nowego roku kalendarzowego pozostały tylko dwa miesiące. To dobry czas, aby przyjrzeć się działalności naszej placówki z innej perspektywy i zaplanować nowe wydatki z nowego budżetu, który często nie pokrywa wszystkich obszarów naszej działalności.

W bieżącym numerze magazynu chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na programy, dzięki którym szkoła może uzyskać finansowe wsparcie dla projektów dotyczących międzynarodowych wymian młodzieżowych. Oto kilka z nich:

 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (PLFWM),
 • ƒƒPolsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży (PNWM),
 • ƒƒPolsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży (PRWM),
 • Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży (PUWM) Narodowego Centrum Kultury,
 • ƒƒPolsko-Ukraińska Współpraca Młodzieży/Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży MEN.

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

PLFWM wspiera finansowo polsko-litewskie projekty młodzieżowe, a także oferuje pomoc merytoryczną w postaci szkoleń, spotkań informacyjnych i konsultacji. Funduszem zarządza w Polsce Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, a jednostką finansującą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po stronie litewskiej instytucją zarządzającą jest Departament ds. Młodzieży przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Każdego roku Fundusz wyznacza priorytety, którymi powinniśmy kierować się podczas planowania działań. Na rok 2015 były to:

 • promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego,
 • włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami,
 • promowanie postaw obywatelskich i polsko-litewskiej przyjaźni wśród młodzieży za pomocą nowoczesnych technologii,
 • promowanie zainteresowania młodzieży współpracą rozwojową.

Projekty można realizować w dwóch odrębnych formatach, które różnią się zarówno tematyką, jak i zasadami finansowania. Pierwszy z nich obejmuje projekty wymiany młodzieży polskiej i litewskiej, drugi natomiast obejmuje szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne oraz projekty informacyjne. W tabeli 1. porównaliśmy szczegółowe zasady realizacji obu formatów.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2 Strona 3 Strona 4 Strona 5 Strona 6 Strona 7

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Erasmus+ dla szkół w pigułce

W dotychczasowych wydaniach magazynu „Pieniądze są Dla Szkoły” omówiono najważniejsze typy projektów w programie Erasmus+, które mogą realizować szkoły. Aby było nam łatwiej dostrzec, jakie zasady obowiązują w poszczególnych projektach, skorzystajmy z tabelarycznego zestawienia kluczowych informacji.