Pieniądze są dla Szkoły

Fundusze na edukację ekologiczną. Konkursy Fundacji Nasza Ziemia

Podstawy programowe od przedszkola począwszy zawierają elementy edukacji ekologicznej. Uczymy dzieci szacunku do środowiska, nagradzamy postawy ekologiczne, inicjujemy akcje, których naczelnym hasłem jest ochrona przyrody. W dwóch kolejnych numerach czasopisma zaprezentujemy Państwu wybrane źródła finansowania projektów o tematyce związanej z szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W bieżącym wydaniu będą to dwa konkursy organizowane we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia: „Eko Odkrywcy” oraz „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”.

Eko Odkrywcy Edukacja & Ekologia

W 2015 roku odbył się nabór do trzeciej już edycji tego konkursu grantowego. Fundatorem grantów jest firma Henkel Polska, która przy okazji akcji sprawnie łączy dbałość o środowisko naturalne i edukację ekologiczną z promocją marki Persil. Akcję wspiera również sieć drogerii Rossmann.

Cel konkursu

Nazwa „Eko Odkrywcy” jednoznacznie określa tematykę projektów. Jest to konkurs, który stawia na projekty odkrywcze, zachęcające do poznawania przyrody poprzez eksperymentowanie. Jego celem jest:

  • zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka,
  • zainspirowanie do podjęcia działań, które mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju,
  • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska,
  • wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych,
  • propagowanie aktywnej edukacji prowadzonej w terenie.

Projekt badawczy

Zaplanowane działania mogą mieć charakter stacjonarny lub terenowy, ale przede wszystkim musi to być projekt badawczy. Oznacza to, że należy zaplanować takie metody i formy pracy, które zaangażują i zaktywizują uczestników do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania różnych zjawisk przyrodniczych. Organizator wyraźnie podkreśla, że projekt nie może być prowadzony w formie wykładu czy lekcji przy tablicy.

Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne placówki oświatowe, ośrodki szkolno- wychowawcze oraz inne instytucje edukacyjne, a nawet przedszkola, dla których oferta konkursów grantowych w Polsce jest zdecydowanie najmniejsza. Z pewnością powodem takiej otwartości organizatora konkursu jest cel marketingowy – promocja marki Persil – o czym powinniśmy być świadomi, podejmując decyzję o uczestnictwie.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE