Pieniądze są dla Szkoły

Fundusze na edukację ekologiczną – część II

Rok 2016 rozpoczęliśmy tematem grantów na realizację projektów w ramach edukacji ekologicznej. Ponieważ wachlarz możliwości pozyskania grantu lub dotacji jest szeroki, pozostajemy w tym temacie, prezentując Państwu kolejne, tym razem trochę nietypowe źródła:

  • Fundusz Naturalnej Energii, GAZ-SYSTEM S.A. i Fundacja Nasza Ziemia,
  • Eko-starter, Fundacja Greenpeace Polska,
  • Obywatelskie Inicjatywy Ekologiczne,
  • Fundusz dla Przyrody, grupa ENERGA,
  • Niebieskie Granty, Volkswagen Poznań.

Fundusz Naturalnej Energii

Fundusz Naturalnej Energii to konkurs spółki akcyjnej Skarbu Państwa, GAZ-SYSTEM, zajmującej się bezpieczeństwem dostaw gazu ziemnego sieciami przesyłowymi. Konkurs organizowany jest w ramach piątego kierunku strategii biznesowej – Zarządzanie spółką z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Zadaniem konkursowym jest opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego danego województwa. Organizator nie przyznaje grantów czy dotacji, a kwotę 10 tysięcy złotych, jaką można otrzymać, nazywa „nagrodą”. Mimo to od realizującego projekt oczekuje się złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego, a więc „wygranej” nie możemy przeznaczyć na inny cel niż przewidziany w projekcie. Również wniosek wygląda jak formularze znane nam z innych konkursów. Jest to konkurs szczególnie przyjazny szkołom, gdyż to one głównie zostają jego zwycięzcami. Jest to niewątpliwie ogromna zaleta, gdyż mało jest obecnie konkursów, w których wyścig po dotację wygrywają szkoły (a nawet przedszkola!, a nie instytucje trzeciego sektora. Fundusz Naturalnej Energii ogłaszany był już sześciokrotnie. Terminarz konkursu jest stały. Wiedząc, że ogłoszenie o kolejnym naborze pojawi się około 30 września, już teraz możemy zacząć planować realizację naszego autorskiego pomysłu. Nabór wniosków trwa zawsze do 1 grudnia. Zatem czasu na opracowanie planu jest dużo. Regulamin konkursu oraz wzór formularza znajdą Państwo na stronie www.gazsystemdlanatury. pl/o-konkursie/. Konkurs co roku ogłaszany jest w innych województwach. W 2015 roku obejmował mazowieckie, wielkopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie, czyli w 2016 roku szansę uczestnictwa będą miały pozostałe. Powodzenia.

Eko-starter

Eko-starter to konkurs organizowany przez Fundację Greenpeace Polska. To kolejne nietypowe źródło funduszy na realizację projektu ekologicznego. Nietypowe, bo do udziału w konkursie zapraszane są nie instytucje, a pełnoletnie osoby mieszkające na terenie Polski, pasjonatki i pasjonaci, chcący podjąć inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego, i potrafiący przekuwać pomysły na aktywne i efektywne działanie. Formą finansowania pomysłów jest tu darowizna. Aby ją uzyskać, należy przejść trzy etapy.

Etap I - animatorzy składają list intencyjny, na podstawie którego zawężana jest lista projektów.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (8) 2016
Piszemy wniosek do konkursu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”

Pszczoły to niezwykle wdzięczny temat do pracy z dziećmi i młodzieżą w ramach projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach. Tematykę pszczelą można podejmować na lekcji przyrody czy biologii. Jednak zdecydowanie więcej możliwości uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego stwarza przystąpienie do konkursu grantowego. Wprawdzie wszystkie działania można by zrealizować także bez dofinansowania, ale o ile mniej efektywnie i efektownie. Zatem zawalczmy o grant, a pierwszy krok na drodze do celu to przemyślany wniosek.