Pieniądze są dla Szkoły

Fundusz Naturalnej Energii

ORGANIZATOR KONKURSU
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

PARTNER KONKURSU
Fundusz Naturalnej Energii

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW

  • gminy, szkoły, instytucje pożytku publicznego
  • fundacje lub stowarzyszenia zarejestrowane i działające na terenie województw, w których w danym roku organizowany jest konkurs W roku szkolnym 2016/2017 są to województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, wielkopolskie

TEMATYKA PROJEKTÓW
Prace muszą realizować przynajmniej jeden z następujących celów oraz odnosić się co najmniej do jednego z tematów:

Cele

  • aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej
  • wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska

Tematy

  • poszanowanie przyrody, w szczególności wody, ziemi, powietrza i energii
  • działania sprzyjające zmniejszaniu negatywnego wpływu człowieka i jego cywilizacji na środowisko
  • promowanie i wdrażanie postaw, sposobów działania oraz polityk i strategii zgodnych z postulatami Zrównoważonego Rozwoju oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 6  Strona 7

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE