Pieniądze są dla Szkoły

Fundacja ORANGE – łączy, uczy, inspiruje

Fundacja Orange od 10 lat oferuje bardzo prosty i przyjazny mechanizm dotacyjny, z którego skorzystało już wiele placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek. Misją Fundacji jest upowszechnianie wiedzy o nowych technologiach i prowadzenie projektów, w których znajdują one zastosowanie. Fundacja promuje także nowoczesną edukację dzieci i młodzieży, zachęcając ich w nowatorski i atrakcyjny sposób do zdobywania wiedzy oraz uczestnictwa w kulturze.

Fundacja Orange została powołana w 2005 roku z inicjatywy Telekomunikacji Polskiej i PTK Centertel do realizacji celów społecznie użytecznych, skutecznie zmieniając rzeczywistość naszego kraju. Od 10 lat Fundacja konsekwentnie realizuje własne programy, takie jak: Edukacja z Internetem, Akademia Orange, Orange dla Bibliotek, Pracownie Orange, Telefon do Mamy i Dźwięki Marzeń. Programy Fundacji kładą duży nacisk na zastosowanie nowoczesnych technologii, które stają się coraz bardziej sprzymierzeńcem rozwoju społecznego.

Bezpiecznie Tu i Tam

W ramach przyjaznego beneficjentom programu dotacyjnego Fundacja uruchomiła program Bezpiecznie Tu i Tam (BTT). W realizacji programu BTT Fundacja Orange współpracuje z Fundacją Dzieci Niczyje, która znana jest z ciekawych kampanii podejmujących ważne problemy społeczne. 6 maja bieżącego roku rozpoczął się nabór wniosków o dotacje w ramach omawianego programu. BTT jest odpowiedzią Fundacji na potrzebę przygotowania najmłodszych do odpowiedzialnego korzystania z internetu i równoległego podnoszenia kompetencji rodziców oraz pedagogów w zakresie edukowania młodych na temat bezpiecznego wykorzystywania nowych technologii. Program oferuje wsparcie zarówno dzieciom, rodzicom, jak i nauczycielom. Bogate W numerze 3. magazynu w dziale Case studies opisywaliśmy projekt zrealizowany dzięki środkom finansowym pozyskanym właśnie w ramach programu dotacji. łów (scenariuszy zajęć, prezentacji, filmów, teledysków itp.), które zostaną udostępnione na otwartych licencjach (Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska) i opatrzone stosowną klauzulą informującą o źródłach finansowania projektu oraz sposobach dalszego ich wykorzystania. Temat bezpieczeństwa w sieci jest bardzo aktualny i ważny, więc z pewnością konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu zamieszczonymi na fiszce lub stronie internetowej http://fundacja.orange.pl/o_programie_ program_dotacji.html. Jeżeli nawet nie planują Państwo uczestnictwa w programie BTT, to z pewnością warto odwiedzić platformę internetową programu, która jest źródłem wielu cennych treści i materiałów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa w sieci. Akademia Orange Już we wrześniu bieżącego roku Fundacja Orange zaproponuje nam udział w kolejnej, VII już, edycji programu Akademia Orange (AO). Jej założeniem jest znalezienie pomostu pomiędzy często skostniałą kulturą a młodym pokoleniem oczekującym świeżego podejścia do tego tematu. Fundacja podkreśla wyraźnie, że oczekuje innowacji zarówno w zakresie metod, partnerstwa, jak i technologii oraz dokładnie definiuje te pojęcia. Cele szczegółowe Akademii Orange to: ƒƒpromowanie twórczych postaw wobec kultury (zarówno wobec tzw. dziedzictwa, jak i współczesności), ƒƒ przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ƒƒ kształcenie umiejętności świadomego posługiwania się mediami kultury, ƒƒwykształcenie świadomego odbiorcy kultury i sztuki, ƒƒopracowanie i upowszechnianie nowoczesnych metod edukacji kulturalnej, ƒƒ umożliwienie realizowania się młodych ludzi na polu kultury, a w efekcie zasoby wiedzy i materiały edukacyjne zostały zgromadzone w serwisie internetowym o nazwie tożsamej z nazwą programu: www.orange.pl/ bezpiecznie-tu-i-tam.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2  Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (4) 2015
IdA, czyli Integracja przez Wymianę w ramach PO WER

Jednym z pierwszych konkursów ogłoszonych w ramach PO WER jest IdA ‒ działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej. Konkurs nie jest łatwy, choćby z uwagi na konieczność zawiązania partnerstwa (w tym z partnerami ponadnarodowymi) czy specyfikę grupy docelowej. Ale im trudniej, tym większa satysfakcja, zwłaszcza jeśli osiągnie się założone rezultaty.