Pieniądze są dla Szkoły

Fundacja Grupy PERN "Przyjaźń"

O FUNDATORZE: Fundacja Grupy PERN „Przyjaźń” działa od kwietnia 2013 roku dzięki środkom przekazywanym przez fundatorów – PERN S.A. oraz „OLPP” sp. z o.o. PERN S.A. zajmuje się głównie transportem oraz magazynowaniem ropy naftowej. W Fundacji w sposób strategiczny i długofalowy realizowane są działania w obszarze zaangażowania społecznego.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW?

W zależności od celu – m.in. szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, fundacje i stowarzyszenia.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DAROWIZNĘ?

Celami Fundacji są m.in.:

  • działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • działanie na rzecz krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

FORMA POMOCY

Darowizna

NABÓR WNIOSKÓW

Przez cały rok

UDZIELONE WSPARCIE

W 2016 r. Fundacja przekazała 516 tys. zł darowizn

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

O FUNDACJI: Celem działania Fundacji jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dzieje się to m.in. poprzez udzielanie pomocy liderom organizacji społecznych, nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek edukacyjnych oraz – jak pisze sama Fundacja – „tym wszystkim, którym zależy na rozwoju młodych ludzi, by stawali się osobami odpowiedzialnymi, twórczymi, aktywnie kształtującymi własne życie i środowisko lokalne”. Wsparcie, którego udziela Fundacja, to z jednej strony animowanie współpracy zainteresowanych osób z ekspertami oraz z przedstawicielami władz samorządowych i administracji publicznej, organizowanie szkoleń, konferencji i forów, a z drugiej – wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw.

lipiec - sierpień | 4 (16) 2017
Dzięki stowarzyszeniu możemy o wiele więcej!

Od kiedy zostałam dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, poszukiwałam sposobów, aby szkoła dawała dzieciom coraz więcej. Zaczęliśmy też otwierać się na społeczeństwo, pokazywać się w środowisku lokalnym. Wielu osobom podobało się to, co robiliśmy. Mogliśmy też liczyć na pomoc postronnych osób, które zaczęły zupełnie inaczej postrzegać naszych podopiecznych – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.