Pieniądze są dla Szkoły

Europa 1918–2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec finansuje nowy program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przypadająca w listopadzie br. rocznica zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę jest impulsem do podejmowania wspólnych polsko-niemieckich inicjatyw i dialogu o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

DLA KOGO?

Program skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt nawiązujący do wydarzeń rocznicowych w Europie 1918–2018.

NA CO?

Fundacja dofinansuje projekty, których celem jest odkrywanie i zachowanie historycznego dziedzictwa miejsc, dialog ponad granicami o przyczynach i skutkach wojny, o zdobyczach procesu zjednoczenia Europy (pokój, demokracja, prawa człowieka, wolność słowa) i sposobach ich zachowania w obliczu tendencji kryzysowych i dezintegracyjnych. Finansowane będą wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte sportowym. Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30 tys. zł/7 tys. euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 7  Strona 8

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

lipiec - sierpień | 3 (21) 2018
Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.