Pieniądze są dla Szkoły

Erasmus+ dla szkół w pigułce

W dotychczasowych wydaniach magazynu „Pieniądze są Dla Szkoły” omówiono najważniejsze typy projektów w programie Erasmus+, które mogą realizować szkoły. Aby było nam łatwiej dostrzec, jakie zasady obowiązują w poszczególnych projektach, skorzystajmy z tabelarycznego zestawienia kluczowych informacji.

Sektor. Akcja. Typ projektu

Edukacja szkolna. Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Opis przykładowego projektu

Placówka na potrzeby wniosku i projektu określa tzw. Europejski Plan Rozwoju Szkoły. Jest on skorelowany z potrzebami określonymi np. na skutek ewaluacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Przyjmijmy, że w placówce istnieje potrzeba, aby poszerzyć kompetencje nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zarówno wybitnie uzdolnionymi, jak i wymagającymi zajęć kompensacyjnych lub wyrównawczych. W związku z tym szkoła planuje wysłać po jednym nauczycielu każdego przedmiotu na zagraniczny kurs nowatorskich metod pracy z uczniami wybitnie uzdolnionymi oraz po jednym nauczycielu każdego przedmiotu na zagraniczny kurs nowatorskich metod pracy z uczniami potrzebującymi wspomagania w nauce

Termin naboru w 2015 r.

31 marca

Wybrani beneficjenci

Publiczne i niepubliczne:

  • przedszkola,
  • szkoły podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne,
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze z wyłączeniem szkół i ośrodków dla dorosłych
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19  Strona 20  Strona 21

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (6) 2015
Fundusze na międzynarodową współpracę młodzieży

Do nowego roku kalendarzowego pozostały tylko dwa miesiące. To dobry czas, aby przyjrzeć się działalności naszej placówki z innej perspektywy i zaplanować nowe wydatki z nowego budżetu, który często nie pokrywa wszystkich obszarów naszej działalności.