Pieniądze są dla Szkoły

English Teaching

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Nauczyciele języka angielskiego i lokalni liderzy pracujący na terenach wiejskich lub w małych miastach (do 20 000 mieszkańców)

WYMAGANA DOKUMENTACJA I NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI:
Aplikacja z wykorzystaniem systemu składania wniosków online, www.englishteaching.org.pl

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Pozalekcyjne formy nauczania języka angielskiego adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkolaków

PRZYKŁADOWE TEMATY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

 • Szkolny Przewodnik Regionu Puszczy Białowieskiej 
 • We love Folk – angielski na ludowo 
 • Harry Potter i szkoła tajemnic
 • Język obcy nie jest obcy
 • Fotohistorie z historii, kuchni i tradycji wielkopolskich w języku angielskim

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ POZYSKANE FUNDUSZE:

 • zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu
 • wynagrodzenia
 • pokrycie kosztów bezpośrednich realizacji projektu
 • transport i zakwaterowanie uczestników
 • inne koszty w uzgodnieniu z grantodawcą

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU:
Złożenie listu intencyjnego do Programu, kwalifikacja do udziału w Programie, przygotowanie i złożenie wniosku

TERMINY NABORÓW:
Nabór do ścieżki English Teaching Activities odbywa się w cyklu dwuletnim. Najbliższy nabór: jesień 2017

GRANTODAWCA:
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (operator programu); Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (autor i fundator programu)

DANE KONTAKTOWE GRANTODAWCY:
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
ul. Rzemieślnicza 3 13-100 Nidzica
tel. (89) 625 36 51 wew.
2 tel./fax. (89) 625 36 51 wew.
3 http://englishteaching.org.pl
http://facebook.com/ProgramEnglishTeaching

W latach 2000-2015 poprzez konkursy grantowe kierowane do szkół i organizacji pozarządowych z miejscowości do 20 000 mieszkańców dofinansowano 864 projekty językowe. W projektach językowych uczestniczyło bezpośrednio ponad 64 000 uczniów i około 4000 nauczycieli, a pośrednio ponad 165 000 rodziców oraz innych przedstawicieli lokalnych społeczności. W ciągu 16 lat funkcjonowania programu w blisko 120 szkoleniach weekendowych wzięło udział prawie 5300 nauczycieli. W 14 ogólnopolskich spotkaniach edukacyjnych english teaching market uczestniczyło łącznie około 7300 osób.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4 Strona 5

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
#SuperKoderzy

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Szkoły podstawowe (klasy IV-VI).

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Nauka programowania na lekcjach innych niż informatyka (język polski, matematyka, przyroda, technika, muzyka, historia, język angielski). Więcej: www.superkoderzy.pl.