Pieniądze są dla Szkoły

Dzieciaki do Rakiet!

Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do tenisa, a nauczyciele wychowania fizycznego – profesjonalne szkolenie organizowane wraz z Polskim Związkiem Tenisowym. Nagrody z tej edycji trafią do 70 szkół. 60 zwycięzców zostanie wyłonionych dzięki głosom internautów, 10 zaś wybiorą organizatorzy konkursu, czyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas SA.

Organizatorem konkursu jest Bank BGŻ BNP Paribas SA. Konkurs adresowany jest do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia do udziału w konkursie może dokonać dyrektor szkoły uprawniony do jej reprezentowania, jak również nauczyciel lub inny pracownik szkoły upoważniony przez takiego dyrektora szkoły, lub opiekun prawny ucznia szkoły upoważniony przez dyrektora szkoły. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie jest e-mail zwrotny przesłany przez organizatora na adres mailowy szkoły lub zgłaszającego. Każda szkoła może wziąć udział w konkursie tylko raz (zgłosić jedną pracę konkursową).

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2  Strona 3  Strona 4

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

październik - listopad | 4 (22) 2018
Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 zł brutto z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na wyprawę badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy” oraz 3000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.

październik - listopad | 4 (22) 2018
Wzorowa łazienka w każdej szkole

Program „Wzorowa łazienka” ma charakter społeczno-edukacyjny i jest organizowany w celu poprawy warunków sanitarnych w polskich szkołach podstawowych i umożliwienia ich uczniom dostępu do czystych, higienicznych łazienek w szkołach oraz edukacji i popularyzacji wiedzy w zakresie higieny. Główną nagrodą jest remont szkolnej łazienki o wartości 30 tys. zł.