Pieniądze są dla Szkoły

„Decydujesz, pomagamy” zmienić lokalną społeczność

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW: Organizacja pozarządowa, grupa nieformalna (która uzyska poparcie organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej: np. Urzędu Miasta, szkoły itp.)

TEMATYKA PROJEKTÓW: Projekty mające na celu pozytywny wpływ na lokalną społeczność, np.:

  • wspierania lokalnej aktywności na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności, np.: tworzenie miejsc spotkań czy tras turystycznych
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 5

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Zachować pamięć

– program dotacji na wspólne polsko-niemieckie projekty w miejscach terroru nazistowskiego

Terminy naborów do: 15.02 2017 r.

Czas trwania projektu (realizacji projektu): od 4 do 28 dni