Pieniądze są dla Szkoły

Czy są wśród nas Ekoodkrywcy?

Celem kończącego nabór 12 listopada konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka. Zwycięski projekt otrzyma 20 000 zł brutto z przeznaczeniem 17 000 zł brutto na wyprawę badawczą lub budowę ,,Zielonej Klasy” oraz 3000 zł brutto na dofinansowanie projektu badawczego.

Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 10.09.2018 r. do dnia 18.12.2018 r. na stronie www. ekoodkrywcy.pl. Uczestnikiem konkursu „Eko Odkrywcy 6” może być: organizacja pozarządowa, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum oraz dowolna placówka oświatowo- wychowawcza, jak również młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 4  Strona 5  Strona 6

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

październik - listopad | 4 (22) 2018
Dzieciaki do Rakiet!

Do 31 października trwa nabór do akcji „Dzieciaki do Rakiet”, w której szkoły wygrywają rakiety, piłki i siatki do tenisa, a nauczyciele wychowania fizycznego – profesjonalne szkolenie organizowane wraz z Polskim Związkiem Tenisowym. Nagrody z tej edycji trafią do 70 szkół. 60 zwycięzców zostanie wyłonionych dzięki głosom internautów, 10 zaś wybiorą organizatorzy konkursu, czyli przedstawiciele Banku BGŻ BNP Paribas SA.

październik - listopad | 4 (22) 2018
Wzorowa łazienka w każdej szkole

Program „Wzorowa łazienka” ma charakter społeczno-edukacyjny i jest organizowany w celu poprawy warunków sanitarnych w polskich szkołach podstawowych i umożliwienia ich uczniom dostępu do czystych, higienicznych łazienek w szkołach oraz edukacji i popularyzacji wiedzy w zakresie higieny. Główną nagrodą jest remont szkolnej łazienki o wartości 30 tys. zł.