Pieniądze są dla Szkoły

Bez matematyki ani rusz

DLACZEGO WŁAŚNIE MATEMATYKA?

Od niej wszystko się zaczyna. Jest fundamentem logicznego myślenia, początkiem edukacji finansowej, przedsiębiorczości, bankowości, ale także fizyki, architektury, informatyki… Krótko mówiąc, bez matematyki ani rusz. Dlatego chcemy rozwijać i stymulować myślenie matematyczne, pokazać jak ciekawa i potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia. Promujemy matematykę jako dziedzinę ciekawą, przydatną w życiu codziennym, mającą wpływ na sukces w życiu zawodowym, ważną dla rozwoju gospodarczego kraju.

W ramach naszych działań chcemy kreować pozytywny wizerunek matematyki, matematyków i zaangażowanych nauczycieli, a także inspirować ich do większej aktywności i poszukiwania nowych rozwiązań w uczeniu matematyki. Udowadniamy, że matematyka jest ciekawa i można jej uczyć inaczej.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 2  Strona 3

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
English Teaching

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Nauczyciele języka angielskiego i lokalni liderzy pracujący na terenach wiejskich lub w małych miastach (do 20 000 mieszkańców)

WYMAGANA DOKUMENTACJA I NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI:
Aplikacja z wykorzystaniem systemu składania wniosków online, www.englishteaching.org.pl

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Pozalekcyjne formy nauczania języka angielskiego adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkolaków

PRZYKŁADOWE TEMATY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

  • Szkolny Przewodnik Regionu Puszczy Białowieskiej 
  • We love Folk – angielski na ludowo 
  • Harry Potter i szkoła tajemnic
  • Język obcy nie jest obcy
  • Fotohistorie z historii, kuchni i tradycji wielkopolskich w języku angielskim
marzec - kwiecień | 2 (14) 2017
#SuperKoderzy

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW:
Szkoły podstawowe (klasy IV-VI).

TEMATYKA PROJEKTÓW:
Nauka programowania na lekcjach innych niż informatyka (język polski, matematyka, przyroda, technika, muzyka, historia, język angielski). Więcej: www.superkoderzy.pl.