Wybieramy najlepsze granty, znajdujemy różnorodne źródła dotacji, informacje opracowujemy w formie przejrzystych zestawień w układzie: nazwa programu grantowego/dotacyjnego, kto może skorzystać ze środków, cele, na które można przeznaczyć pozyskane środki, maksymalna wysokość dotacji, opis procedury składania wniosku, dokumentacja i niezbędne formalności, tematyka projektów

Szukamy funduszy

Stypendia dla świeżo upieczonych studentów

dr Małgorzata Kasperczakowa

Rynek dotacji dla edukacji jest zróżnicowany. Wśród wielu celów, które chcą wspierać donatorzy, są również potrzeby absolwentów szkół średnich, którzy właśnie dostali się na studia. Przedstawiamy kilka źródeł, które mogą wesprzeć naszych uczniów.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Zmieniaj świat. Budimex 50 lat

dr Małgorzata Kasperczakowa

W konkursie „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” nagrodą jest realizacja projektu o wartości od 400 do 500 tys. zł plus VAT. Organizacje i inicjatywy, które zajmą II oraz III miejsce, otrzymają nagrody w kwocie odpowiednio 45 tys. zł i 35 tys. zł na działalność statutową. Dodatkowo internauci wybiorą projekt, który otrzyma 20 tys. zł – również na działalność statutową.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Europa 1918–2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej

dr Małgorzata Kasperczakowa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec finansuje nowy program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Przypadająca w listopadzie br. rocznica zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę jest impulsem do podejmowania wspólnych polsko-niemieckich inicjatyw i dialogu o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Szukamy funduszy

Konkurs Narodowego Banku Polskiego „My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy”

dr Małgorzata Kasperczakowa

Narodowy Bank Polski organizuje konkurs grantowy dla szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i organizacji wydarzenia szkolnego poświęconego popularyzacji największych polskich osiągnięć ekonomicznych i gospodarczych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

NIEPODLEGŁA 2018 – z Fundacją PZU po lekcjach

dr Małgorzata Kasperczakowa

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

NIEPODLEGŁA 2018 – Fundacja PZU z Kulturą

dr Małgorzata Kasperczakowa

Konkurs, którego budżet wynosi 500 tys. zł, ma na celu zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), w szczególności do tzw. kultury wysokiej, oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU

dr Małgorzata Kasperczakowa

W ramach konkursu przyznawane są dotacje na realizację innowacyjnych projektów aktywizacji społecznej kierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Stypendium im. Olgi Rok na rozwój osobisty pracownic bibliotek

dr Małgorzata Kasperczakowa

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

W strefie online Prenumeraty PREMIUM zamieściliśmy także:

Szukamy funduszy

Wymiany młodzieży 13+, czyli jeszcze raz o tym, jak zorganizować krajową wycieczkę szkolną za pieniądze z unijnego programu mobilności zagranicznych

dr Małgorzata Kasperczakowa

Program Erasmus+ w sektorze „Młodzież” umożliwia młodym ludziom w wieku od 13 do 30 lat, w tym uczniom, spotkania w międzynarodowym gronie, aby mogli rozwijać swoje pozalekcyjne zainteresowania.

Szukamy funduszy

Skąd pieniądze w III kwartale 2018 r.?

Redakcja

Jak w każdym numerze, śledzimy ogłoszone konkursy i przedstawiamy Państwu najbliższe terminy składania wniosków o granty. Przy każdym konkursie dane adresowe grantodawcy oraz najważniejsze zasady naboru.