Pieniądze są dla Szkoły

Po co nam te pieniadze - punkt wyjscia do pozyskania funduszy

Wszyscy wiemy, że potrzeby szkoły są ogromne. Ale taka informacja nie wystarczy. Większość organizacji i podmiotów wspierających placówki oświatowe poprosi o wskazanie obszarów, na które szukamy pieniędzy, zanim zdecyduje się nam pomóc. Pomysł na projekt, który będzie sposobem na uzyskanie pieniędzy, to kluczowy moment zdobywania funduszy. A najlepszym sposobem na wiarygodny projekt jest oparcie go na realnych potrzebach placówki. Zacznijmy od tego, żeby właściwie te potrzeby zdiagnozować.

Pierwszy etap projektowania

Warto zastosować różne metody i narzędzia diagnostyczne, aby na podstawie zebranych informacji określić naturę problemu, wskazać jego przyczyny i konsekwencje oraz stworzyć projekt. Nie przeprowadza się diagnozy dla niej samej, bo diagnozowanie nie jest czynnością samoistną – jest działaniem przygotowawczym i najczęściej staje się podstawą interwencji ją dookreślającej. Diagnozowanie jest zatem pierwszym etapem projektowania, pozwalającym określić stopień odchylania się aktualnego stanu rzeczywistości od jej wizji.

NA CZYM POLEGA DIAGNOZA?

W diagnozowaniu potrzeb szkoły oraz przedszkola pomocne są wszelkie strategie diagnostyczne służące odkrywaniu, uwzględnianiu jednostkowych cech i właściwości uczniów oraz potrzeb i możliwości placówki. Dzięki diagnozie uzyskane informacje i wnioski mogą być pomocne dla określenia i zrozumienia sytuacji, rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych, umożliwiania pokonywania trudności szkolnych. Zasadniczą rolę w procesie diagnostycznym odgrywa więc rzetelna informacja, na podstawie której będziemy mogli przygotować dobry wniosek o dofinansowanie projektu.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE