Pieniądze są dla Szkoły

Czego potrzebuje twoja szkoła? Pierwszy krok w pozyskiwaniu środków – diagnoza potrzeb

Pomysł na projekt, który będzie sposobem na uzyskanie pieniędzy, to ważny element zdobywania funduszy. A najlepszym sposobem na uzyskanie jego finansowania są realne potrzeby placówki. Pierwszym etapem całego procesu jest zdiagnozowanie tych potrzeb. Poniżej przedstawiam kolejne etapy diagnozy, na podstawie której zostały zdefiniowane obszary wsparcia i przygotowany wniosek o pozyskanie funduszy.

ZAKRES DIAGNOZY OBEJMOWAŁ:

  • analizę zapotrzebowania na zajęcia pozalekcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy,
  • analizę bazy wyposażenia szkoły po kątem nauczania przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
  • analizę zapotrzebowania nauczycieli na doskonalenie zawodowe.

CELEM DIAGNOZY BYŁO OKREŚLENIE ZAPOTRZEBOWANIA SZKOŁY NA:

  • zajęcia pozalekcyjne (ze szczególnym uwzględnieniem zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy, rozbudzające kreatywność i innowacyjność uczniów),
  • wyposażenie szkoły pod kątem nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i TIK,
  • zapotrzebowanie nauczycieli na doskonalenie zawodowe, w tym na stosowanie metod pracy opartych na metodzie eksperymentu oraz metod sprzyjających kształtowaniu wśród uczniów właściwych postaw/ umiejętności oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, a także korzystaniu z narzędzi TIK.
[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (13) 2017
100 punktów za Raport końcowy – Program Erasmus+

Większość beneficjentów Akcji 1. w sektorze „Edukacja szkolna” jest zgodnych, że raportowanie w – bądź co bądź unijnym – Programie Erasmus+ jest dosyć łatwe. Mimo to nie należy lekceważyć ani opracowywania dokumentacji projektowej, ani samego raportu końcowego. Spójrzmy zatem, jak najlepiej przygotować się do sprawozdawczości po zakończeniu projektu.

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.