Pieniądze są dla Szkoły

100 punktów za Raport końcowy – Program Erasmus+

Większość beneficjentów Akcji 1. w sektorze „Edukacja szkolna” jest zgodnych, że raportowanie w – bądź co bądź unijnym – Programie Erasmus+ jest dosyć łatwe. Mimo to nie należy lekceważyć ani opracowywania dokumentacji projektowej, ani samego raportu końcowego. Spójrzmy zatem, jak najlepiej przygotować się do sprawozdawczości po zakończeniu projektu.

KLUCZOWE INFORMACJE!

Raport końcowy jest udostępniany koordynatorowi projektu na platformie Mobility Tool+, z którą ma on styczność przez cały czas trwania projektu. Dla osób nadzorujących działania w Erasmusie+ nie jest zaskoczeniem, że dokument – zarówno w swojej części opisowej, jak i budżetowej oraz związanej z przedstawieniem dokumentacji projektowej – jest składany wyłącznie elektronicznie. Wzbogacony skanami m.in. certyfikatów, które otrzymali uczestnicy mobilności, jest „samowystarczalny” i na pierwszym etapie sprawozdawczości pozwala na dopełnienie formalności wyłącznie w trybie online.
W formularzu raportu końcowego jesteśmy pytani o szereg kwestii, które znamy już z treści wniosku o dofinansowanie. To ten dokument, jako zawierający opis naszego projektu, powinien być kompasem wyznaczającym rodzaje i sposoby podejmowanych działań. Ważne, abyśmy pamiętali, że deklaracje zawarte we wniosku nie powinny być słowami puszczanymi na wiatr. To one bowiem sprawiły, że eksperci ocenili wysoko właśnie nasz projekt i to właśnie jemu przyznano grant.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Czego potrzebuje twoja szkoła? Pierwszy krok w pozyskiwaniu środków – diagnoza potrzeb

Pomysł na projekt, który będzie sposobem na uzyskanie pieniędzy, to ważny element zdobywania funduszy. A najlepszym sposobem na uzyskanie jego finansowania są realne potrzeby placówki. Pierwszym etapem całego procesu jest zdiagnozowanie tych potrzeb. Poniżej przedstawiam kolejne etapy diagnozy, na podstawie której zostały zdefiniowane obszary wsparcia i przygotowany wniosek o pozyskanie funduszy.

styczeń - luty | 1 (13) 2017
Edukacja cyfrowa z Fundacją Orange

Dzieci mądrze, bezpiecznie i twórczo korzystające z technologii, to cel pracy Fundacji Orange, która obejmuje programami edukacji cyfrowej uczniów klas I-III oraz IV-VI.