Pieniądze są dla Szkoły

Zmotywowany zespół – poradnik eksperta

Motywowanie to dzisiaj z jednej strony temat modny, z drugiej – bardzo potrzebny. Coachowie prześcigają się w trenowaniu liderów z wykorzystania coraz wymyślniejszych strategii pracy z zespołem, by osiągnął on założone cele. Tak naprawdę jednak każdy dyrektor zarządzający gronem pedagogicznym wyrabia sobie własny sposób motywowania, ponieważ każdy człowiek jest inny, a podstawą motywacji jest autentyczność, szczerość, zaufanie i szacunek.

Sposób, w jaki motywuje swoich pracowników pan Nowak, może brzmieć zupełnie nieprzekonująco, nieszczerze i nieautentycznie w ustach pana Kaczmarka. Mamy różne temperamenty, różne charaktery i typy osobowości, wierzymy w różne rzeczy i każdy z nas może mieć inne przekonania, wartości i dążenia. Nie każda metoda sprawdzi się w każdym miejscu. Nie wszystko będzie pasować do każdego. Jak zatem odnaleźć się wśród tak wielkiej różnorodności na gruncie pracy, zarządzania ludźmi i motywowania do osiągania celów całej szkoły?

MODEL MOTYWOWANIA UKRYTY W KOMUNIKACJI

Twój naturalny język, którym komunikujesz się na co dzień, ma w sobie ukryty potencjał motywujący. Wynika on z naszych naturalnych obdarowań. Jeśli ktoś, z kim współpracujesz, ma podobne cechy, to twój styl komunikacji będzie miał – zupełnie naturalnie – olbrzymi wpływ na tę osobę. Po prostu będziecie „mówić tym samym językiem”.

Co zaś w przypadku pracowników, którzy mówią „innym językiem” i ich potencjał motywacyjny tkwi gdzie indziej? Największą motywacją do pracy, jaką znamy od zarania dziejów, są oczywiście zarobki. Niewątpliwie jest to główny i bardzo ważny czynnik zachęcający do większego zaangażowania się w zadania. Niemniej ostatnie badania pokazują, że płaca odgrywa coraz mniejszą rolę w procesie motywowania pracowników. Jeśli dany pracownik ma wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie, jest z tego zadowolony i nie potrzebuje więcej środków ani dodatkowej pracy, trudno będzie zmobilizować go do zaangażowania np. w projekty za pomocą większej wypłaty. Zatem co zrobić, gdy pojawiają się projekty, które nierzadko są pracą dodatkową? To, do czego dąży dzisiejszy rynek pracy i na co powoli otwiera się również szkolnictwo i edukacja, to personalizacja – także w obszarze motywacji.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji ENEA

FUNDATOR: Fundacja ENEA

Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Enea m.in. poprzez wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów. Kluczowe obszary działania Fundacji ENEA to rozwój dzieci i młodzieży, aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia.

maj - czerwiec | 3 (15) 2017
Dotacje Fundacji Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

FUNDATOR:

Fundacja Banku PEKAO S.A. im. dr. Mariana Kantona

O FUNDATORZE:

Cele Fundacji określne w Statucie obejmują wspieranie działań m.in. w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, realizację przedsięwzięć dydaktycznych szkół wszystkich typów, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury i sportu.