Pieniądze są dla Szkoły

Zakładamy stowarzyszenie. Jakiej dokumentacji potrzebujemy?

Przy powoływaniu do życia stowarzyszenia trzeba zadbać o niezbędną, specyficzną dokumentację. Punktem wyjścia jest właściwe zaplanowanie celów i form ich realizacji, a następnie zapisanie tego w statucie. Innymi słowy, należy zaplanować kierunki i formy działania stowarzyszenia działającego przy szkole lub przedszkolu w taki sposób, żeby jego działalność przyniosła wymierne efekty. Należy również zadbać o listy członków założycieli, uchwały i protokoły. Dopiero tak skompletowane materiały można załączyć do wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawdźmy zatem, jakie dokumenty musimy przygotować podczas zebrania założycielskiego.

TERMIN OPRACOWANIA

Statut można opracować przed zebraniem założycielskim lub podczas tego spotkania. Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować przed zwołaniem zebrania założycielskiego i dostarczyć do wglądu (np. przesłać mailem, przekazać osobiście) wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia, tak by mogli go przeczytać i zastanowić się, czy ze wszystkim się zgadzają, czy są potrzebne zmiany – choćby tylko stylistyczne. W praktyce wygląda to tak, że grupa najbardziej zaangażowanych osób pisze projekt statutu, opierając się na wzorach i statutach innych organizacji. Reszta członków założycieli dostaje projekt statutu do wglądu na kilka dni przed zebraniem założycielskim.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (17) 2017
Słówko od prawnika

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, zatem niezależnie od ich typów, nie mogą brać udziału w konkursie, w którym wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną.