Pieniądze są dla Szkoły

Słówko z regulaminów

Z regulaminu konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”

„Granty przyznane zostaną instytucjom lub organizacjom społecznym o charakterze non profit posiadającym osobowość prawną […]”.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 12

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (17) 2017
Słówko od prawnika

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, zatem niezależnie od ich typów, nie mogą brać udziału w konkursie, w którym wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną.

wrzesień - październik | 5 (17) 2017
Słówko od Redakcji

Kontynuujemy cykl artykułów autorstwa mec. Dariusza Skrzyńskiego poświęconych zakładaniu stowarzyszeń.