Pieniądze są dla Szkoły

Prowadzenie dokumentacji stowarzyszenia przy szkole

Po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną a wraz z tym nie tylko prawo pozyskiwania funduszy z różnych źródeł na cele statutowe, lecz także określone obowiązki. Należy pamiętać m.in. o cyklicznych obowiązkach tworzenia określonej dokumentacji.

To, jakie materiały należy tworzyć, zależy od różnych czynników, np. czy stowarzyszenie ma swoją siedzibę (lokal), środki trwałe, czy zatrudnia pracowników, czy prowadzi działalność gospodarczą, jakie rodzaje aktywności podejmuje, czy zamierza organizować zbiórki, sprzedawać wytwory i prace dzieci.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 24  Strona 25  Strona 26  Strona 27  Strona 28  Strona 29  Strona 30

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (18) 2017
Moja Mała Ojczyzna Konkurs Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

„Moja Mała Ojczyzna” to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją, i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja, udzielając finansowego wsparcia, chce zaktywizować lokalne środowiska do działań – wśród nich również szkoły, przedszkola czy NGO.

listopad - grudzień | 6 (18) 2017
Projekt z klasą!

„Projekt z klasą” to dobrze znany konkurs – ma już swoją ósmą edycję. W tym roku zaproszenie do udziału kierowane jest do nauczycieli klas IV–VII w szkołach podstawowych oraz nauczycieli wszystkich klas w szkołach ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe).