Pieniądze są dla Szkoły

O atmosferze naturalnej motywacji słów kilka

Nasze placówki nie tylko lekcjami stoją. Chcemy, aby w naszej ofercie znalazły się ciekawe zajęcia dodatkowe, projekty i inne aktywności napędzane lub pilotowane przez pracowników. Skarbem są ci, którzy mają to we krwi, ale te samorodki powinny być otoczone pozostałymi członkami zespołu – również zaangażowanymi, nastawionymi na (współ)działanie. Jak pomóc kadrze osiągnąć taki stan? Przedstawiamy ostatni artykuł z cyklu poświęconego motywowaniu.

WYJĄTKOWI W KAŻDYM CALU

Edukacja jest „branżą” wyjątkową. Poszukiwani są w niej ludzie, którzy do tego, co robią, będą podchodzić z sercem. Wszak praca z ludźmi – i to małymi ludźmi, to nie masowy wyrób metalowych kubków. Często potrzeba dać z siebie coś więcej i zmienić perspektywę, aby nie patrzeć na zaangażowanie z pytaniem „Ile będzie mnie to kosztować?”, tylko z satysfakcją: „Ile korzyści będą z tego mieć ludzie, którzy są wokół mnie!”. A zatem jak motywować zespół nauczycieli, żeby chciał dać z siebie więcej i żeby pracował bardziej „z serca” niż z tytułu zobowiązań wynikających z umowy?

Pierwszą, kluczową rzeczą, która automatycznie przekłada się na postawy każdego pracownika, jest oczekiwanie dyrektora od każdego członka kadry, by dawał z siebie to, co najlepsze. Dobrze już na etapie zatrudniania jasno określić kryterium jakości wykonywanej pracy, zakomunikować wprost, jakie postawy są promowane, co jest dla nas ważne w wykonywaniu obowiązków przez naszą kadrę i jakie wartości nam przyświecają. Jeśli od samego początku nie zawiesimy poprzeczki na odpowiednim poziomie, to później trudno będzie wyegzekwować jakość, na jakiej nam zależy. Dawać z siebie to, co najlepsze, to podstawa sukcesu, a sukces jest silnikiem napędowym rozwoju. Bez takiego nastawienia grozi nam atmosfera, która będzie gasić jakikolwiek zapał. Spójrzmy na naszą codzienność: jako pedagodzy oczekujemy od uczniów zaangażowania i doceniamy ich starania. Wśród kadry potrzebna jest taka sama kultura pracy.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

wrzesień - październik | 5 (17) 2017
Słówko od prawnika

Przepisy nie wyposażyły szkół w przymiot osobowości prawnej, zatem niezależnie od ich typów, nie mogą brać udziału w konkursie, w którym wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną.