Pieniądze są dla Szkoły

Wspólne projekty z uczelniami wyższymi? To możliwe!

Dawno nie zaglądaliśmy do funduszy strukturalnych UE. Wiem, że wielu z Państwa skutecznie radzi sobie z ich pozyskiwaniem, ale niektórych z Czytelników sama myśl o nich napawa przerażeniem. I rzeczywiście: nie jest to najłatwiejszy kawałek chleba. Dlatego dziś przyjrzymy się dwóm konkursom, które umożliwią samorządom (a przez nie również placówkom oświatowym) oraz organizacjom pozarządowym udział w projektach unijnych – mimo że nie będą one wnioskodawcami.

Czy taka sytuacja jest możliwa? Tak – w tych konkursach o fundusze unijne będą mogły aplikować uczelnie wyższe. Tak więc cała procedura związana z pozyskiwaniem środków pozostanie po stronie uczelni. A NGO i jednostki samorządu terytorialnego? Będą uczestniczyć w realizowanych projektach na zasadzie partnerstwa, dzięki czemu zajmą się tym, na czym znają się najlepiej: działaniami edukacyjnymi.

CZEGO DOTYCZĄ KONKURSY?

Pierwszy z nich to Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Jego celem będzie inspirowanie społeczności lokalnej przez uczelnie wyższe do samodzielnego odkrywania i zrozumienia świata – za pomocą zajęć dydaktycznych, doświadczeń i eksperymentów. Celem drugiego z konkursów jest zbudowanie w społecznościach lokalnych i regionalnych kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

W obu konkursach hasłem przewodnim są kompetencje kluczowe, zatem – choć jest to definicja powszechnie znana – warto ją przywołać, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji. Aktualny zestaw kompetencji kluczowych prezentujemy poniżej. W ramach projektów konieczne będzie zbudowanie minimum 3 kompetencji kluczowych u uczestników.

[ . . . ]
Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM lub PREMIUM+.
 

STRONY PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

listopad - grudzień | 6 (18) 2017
Moja Mała Ojczyzna Konkurs Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego

„Moja Mała Ojczyzna” to program grantowy skierowany do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją, i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja, udzielając finansowego wsparcia, chce zaktywizować lokalne środowiska do działań – wśród nich również szkoły, przedszkola czy NGO.

listopad - grudzień | 6 (18) 2017
Projekt z klasą!

„Projekt z klasą” to dobrze znany konkurs – ma już swoją ósmą edycję. W tym roku zaproszenie do udziału kierowane jest do nauczycieli klas IV–VII w szkołach podstawowych oraz nauczycieli wszystkich klas w szkołach ponadpodstawowych (gimnazja, licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe).